Meldpunt Corona

Zorgt het toenemend aantal coronapatiënten voor uitgestelde zorg?

meldpunt zorg; corona; covid-19; knelpunten; mooie initiatieven; zorg; drenthe; zorgbelang drenthe

Uw melding doet er toe!

Het coronavirus en de landelijke maatregelen houden Nederland in zijn greep. De druk op de zorg neemt toe en kan gevolgen hebben voor de reguliere zorg. Dit kan betekenen dat de kwaliteit van de zorg afneemt en dat de zorg niet meer voor iedereen toegankelijk en beschikbaar is. Zorgbelang Drenthe zet zich in voor de inwoners van Drenthe om de continuïteit van de zorg & welzijn te waarborgen. Op dit moment zijn er zorgen over het toenemend aantal coronapatiënten. Welk effect heeft dit op de reguliere zorg? Kan de reguliere zorg nóg zoveel mogelijk door blijven gaan? Vanaf het begin van de coronacrisis heeft Zorgbelang Drenthe, in samenwerking met de provincie Drenthe, een Meldpunt opgericht. Bij dit Meldpunt kunnen inwoners van Drenthe hun zorgen uiten en ervaringen delen over knelpunten in de reguliere zorg. Ook mooie initiatieven in de zorg die zijn voortgekomen uit de coronacrisis kunnen hier gemeld worden. Daarom doet Zorgbelang Drenthe een oproep aan alle inwoners in Drenthe. Deel uw ervaringen om de continuïteit van de reguliere zorg te kunnen waarborgen.

Waarom dit Meldpunt?

Het doel van dit Meldpunt is om te onderzoeken welke behoefte, zorgen en/of vragen er leven onder de inwoners, die gebruik maken van zorg & welzijn. Wij willen hiermee een goed beeld krijgen welke impact het coronavirus en de landelijke maatregelen hebben op de zorg. Het is belangrijk dat zorg juist in deze landelijke crisis van voldoende kwaliteit is en beschikbaar en toegankelijk blijft voor de inwoners van Drenthe. Voorbeelden van meldingen kunnen zijn dat behandelingen zijn uitgesteld, een afspraak in het ziekenhuis niet door gaat, bezoekersregelingen worden beperkt, de wachttijden toenemen of dat er onvoldoende zorg kan worden geleverd door uw zorgverlener.

Wat kunnen inwoners van Zorgbelang Drenthe verwachten wanneer ze een signaal of vraag bij het Meldpunt neerleggen?

U kunt bij ons een melding maken als u vragen of signalen heeft over de beschikbare zorg. Welke onrust ervaart u? Welke mooie initiatieven heeft u ervaren? Is zorg op dit moment voor u uitgesteld of onvoldoende beschikbaar? Of heeft u geen of beperkte toegang tot zorg? Laat het ons weten! Wij bieden ondersteuning en advies. Zorgbelang Drenthe bundelt alle meldingen en signalen en geeft die via de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd door aan het landelijk crisisteam van VWS. Uw meldingen zijn ook voor zorgaanbieders, provincie, gemeenten en zorgverzekeraar van groot belang.
Uw melding doet er dus toe!

Hoe kunt u een melding bij het Meldpunt maken?

U kunt een melding maken door te mailen naar: meldpunt@zorgbelang-drenthe.nl of via de website van Zorgbelang Drenthe
Een melding kan ook telefonisch via 050-7271505 (bereikbaar tijdens werkdagen van 09.00-12.00 uur).

Het Meldpunt Zorg is mede tot stand gekomen met dank aan de provincie Drenthe

Meer nieuws

Deel dit artikel op: