Zorgbelang Drenthe

A A A

Zorgbelang Drenthe


De Kazerne
Annerweg 30
9471 KV Zuidlaren
info@zorgbelang-drenthe.nl

Inschrijven /
E-panel /
Burgerpanel /
Nieuwsbrief /

Onafhankelijke cliëntondersteuner langdurige zorg

Mensen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz-indicatie) kunnen, voor ondersteuning bij het regelen van hun zorg en het maken van afspraken hierover, voortaan terecht bij de regionale zorgbelangenorganisaties. Voor Drenthe is dat Zorgbelang Drenthe. De ondersteuning die Zorgbelang Drenthe biedt, is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.

Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg heeft vanuit de Wet Langdurige Zorg recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuners van Zorgbelang Drenthe geven informatie en advies, helpen bij het kiezen van een passende zorgaanbieder en ondersteunen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het persoonlijk plan en het zorgplan. Ook bemiddelen zij wanneer de cliënt en de zorgaanbieder er samen niet uitkomen.

Sinds 1 januari 2016 is het tevens mogelijk ondersteuning te krijgen bij het aanvragen en stellen van herindicaties. De cliëntondersteuner kijkt met u hoe dit proces verloopt, welke informatie er aangeleverd moet worden, eventueel is zij ook aanwezig bij het indicatie-gesprek met het CIZ.

Ondersteuning in de regio

De cliëntondersteuners werken in de regio. Hierdoor zijn zij in staat om cliënten goed te infomeren over de (zorg)mogelijkheden in die regio, zoals het aanbod van zorgaanbieders, mogelijke wachtlijsten en de kwaliteit van het zorgaanbod. De cliëntondersteuners helpen de cliënt bij het maken van weloverwogen keuzes ten aanzien van de zorg die op dat moment het beste past. Het belang van de cliënt staat altijd voorop.

Telefonische bereikbaarheid

De onafhankelijke cliëntondersteuners langdurige zorg zijn te bereiken via telefoonnummer 0900-243 81 81 (normaal gesprekstarief).

De onafhankelijke cliëntondersteuners zijn de hele week bereikbaar van:

  • maandag t/m vrijdag, dagelijks van 09.00 t/m 17.00 uur

Mailen kan ook: onafhankelijke.clientondersteuning@zorgbelang-drenthe.nl
De ondersteuning is gratis; de cliënt betaalt enkel eventuele lokale belkosten.

Meer weten over de onafhankelijke cliëntondersteuning Langdurige Zorg?
Download hier de folder onafhankelijke cliëntondersteuning Langdurige Zorg 'behoefte aan ondersteuning of heeft u vragen/klachten over de langdurige zorg? Doe er iets mee!'
Download hier het jaarverslag 2016- Adviespunt Zorgbelang - onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg


(naast Zorgbelang Drenthe biedt ook MEE Drenthe en het zorgkantoor onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg)