Zorgbelang Drenthe

A A A

Zorgbelang Drenthe


De Kazerne
Annerweg 30
9471 KV Zuidlaren
info@zorgbelang-drenthe.nl

Inschrijven /
E-panel /
Burgerpanel /
Nieuwsbrief /

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Stichting Zorgbelang Drenthe niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Stichting Zorgbelang Drenthe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken. Stichting Zorgbelang Drenthe kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een mail.

De teksten van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder onze toestemming is het niet toegestaan deze op enigerlei wijze te gebruiken.