050 - 727 15 00

Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Stichting Zorgbelang Drenthe niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Stichting Zorgbelang Drenthe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken. Stichting Zorgbelang Drenthe kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een mail aan

De teksten van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder onze toestemming is het niet toegestaan deze op enigerlei wijze te gebruiken.

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland