Meldpunt Corona

Positieve Gezondheid Drenthe

Positieve Gezondheid Drenthe

Positieve Gezondheid Drenthe

Nieuws

Lees verder

Agenda

Lees verder

Deelnemers

Lees verder

Contact

Lees verder
positieve gezondheid; institute for positive health; drents netwerk positieve gezondheid; dnpg; zorgbelang Drenthe

Drents Netwerk Positieve Gezondheid (DNPG)

Leren hoe we de inwoners van de provincie Drenthe zo goed mogelijk kunnen ondersteunen om positief gezond te worden en te blijven. Dat is een van de doelen van Zorgbelang Drenthe. Daarom hebben wij in 2017 het Drents Netwerk Positieve Gezondheid (DNPG) opgericht. Het netwerk brengt mensen met diverse achtergronden, ervaring en kennis bijeen. Om te verbinden, kennis & ervaring te delen, te inspireren en aan te jagen. Samen geven we positieve gezondheid in Drenthe handen en voeten om zo veranderingen te bewerkstelligen.

Positieve Gezondheid

Het concept Positieve Gezondheid werd enkele jaren geleden door arts-onderzoeker Machteld Huber ontwikkeld. Zij omschrijft gezondheid als ‘het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. Het accent ligt daarbij op de mogelijkheden van mensen en niet op de ziekte of beperking. Bij dat gedachtegoed sluiten wij ons met het DNPG aan. 

Het andere gesprek

Om een bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheid van de inwoners van Drenthe is het belangrijk om erachter te komen waar zij behoefte aan hebben. Dit vraagt van professionals om onbevooroordeeld het contact te leggen en om goed te luisteren. Hoe kijkt de persoon zelf tegen zijn situatie aan? Heeft hij de behoefte om daar iets aan te veranderen? En zo ja, op wat voor manier kunnen we die persoon daarbij ondersteunen of helpen?

Versterken van de gezondheid

Steeds meer organisaties zien de meerwaarde van het voeren van ‘het andere gesprek’ met mensen. Niet alleen in de zorg en het sociaal domein, maar bijvoorbeeld ook in het onderwijs, in de werkomgeving en in de bouw. Door goed te luisteren naar wat mensen nodig hebben, kunnen we aansluiten bij hun behoeften. Hierdoor kunnen we een bijdrage leveren aan het versterken van de (ervaren) gezondheid.

Aansluiten bij ons netwerk 

Wilt u graag aansluiten bij het Drents Netwerk Positieve Gezondheid (DNPG)? Of bent u benieuwd wat het netwerk u te bieden heeft? Neem dan contact op met de coördinator/ facilitator van het netwerk:

Meer informatie

Meer informatie over het gedachtegoed Positieve Gezondheid leest u op de website van het Institute for Positive Health (IPH).

Nieuws

Positieve Gezondheid Drenthe

Subsidie gehonoreerd voor organiseren mini-symposium Positieve Gezondheid

Het projectvoorstel voor het organiseren van een mini-symposium voor inwoners rond het thema Positieve Gezondheid is gehonoreerd door ZonMW.

Lees verder
Positieve Gezondheid Drenthe

Netwerkbijeenkomst positieve gezondheid: inspirerend!

Op 27 februari vond de elfde bijeenkomst van het Drents Netwerk Positieve Gezondheid plaats in Hooghalen. Deze werd inspirerend en interessant bevonden.

Lees verder
Positieve Gezondheid Drenthe

Gezondheidszorg verliest mensen uit zicht

Hoogleraar Jet Bussemaker: ’gezondheidszorg raakt het zicht kwijt op waar het mee begon: verbetering van gezondheid en kwaliteit van leven van burgers’.

Lees verder