Zorgbelang Drenthe

A A A

Zorgbelang Drenthe


De Kazerne
Annerweg 30
9471 KV Zuidlaren
info@zorgbelang-drenthe.nl

Inschrijven /
E-panel /
Burgerpanel /
Nieuwsbrief /

Meldpunt Ombudsman Sociaal Domein

Taken
De onafhankelijke Ombudsman Sociaal Domein heeft o.a. de volgende taken:


Voor wie

De Ombudsman Sociaal Domein staat inwoners van de gemeente Emmen bij, die problemen of klachten ervaren bij de uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.


Bij het Meldpunt Ombudsman Sociaal Domein kunt u terecht indien:

  • u vragen en/of knelpunten ervaart als gevolg van de transities;
  • u oplossingen en/of suggesties heeft ten aanzien van de transities;
  • u meent dat u als gevolg van de transities tussen wal en schip valt of dreigt te vallen;
  • u zich niet kunt vinden in de concrete uitwerking van het beleid.

Het Meldpunt Ombudsman Sociaal Domein stuurt uw melding naar de gemeente of naar de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder voor verdere afhandeling.


Meldingsformulier

Wilt u uw melding schriftelijk doen, dan kunt u hiervoor het meldingsformulier gebruiken. Deze kunt u per email of per post aan de Ombudsman Sociaal Domein toesturen.

Bereikbaarheid

De Ombudsman Sociaal Domein is op de volgende manieren te bereiken:

telefonisch
06-83 79 25 54 (rechtstreeks op maandag tot en met donderdag van 09.00-17.00 uur)
050-727 15 05 (wanneer niet bereikbaar op bovenstaand nummer en op vrijdag: met het secretariaat van Zorgbelang Drenthe)

Meldingsformulier

Wilt u uw melding schriftelijk doen, dan kunt u hiervoor het meldingsformulier gebruiken. Deze kunt u per email of per post aan de Ombudsman Sociaal Domein toesturen.

per email

klik hier

per brief
Ombudsman Sociaal Domein
De Kazerne
Annerweg 30
9471 KV ZUIDLAREN


Algemene informatie

Meer weten over de Ombudsman Sociaal Domein?
Download hier de folder Ombudsman Sociaal Domein 'Vragen of klachten over de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet? Doe er iets mee!'
Download hier de poster 'Ombudsman Sociaal Domein, voor inwoners van de gemeente Emmen'
Voor organisaties: wilt u posters/folders per post ontvangen? Vraag ze aan per mail, klik hier