Meldpunt Corona

Zorgbelang Drenthe en Groningen uiten signalen verontruste inwoners over toekomst zorg Treant Zorggroep

In een 'open brief' aan de Raad van Toezicht van de Treant Zorggroep uiten Zorgbelang Drenthe en Groningen de signalen van met name verontruste inwoners uit die provincies met betrekking tot toekomstgerichte zorg in de regio. Ook vragen zij aandacht voor de beeldvorming met betrekking tot het vertrek van de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur en pleiten zij voor continuïteit en binding van de toekomstige voorzitter met de regio. Dit, naar aanleiding van de besluitvorming van de Treant Zorggroep om de klinische verloskunde en kindergeneeskunde te concentreren in Emmen en het aanstaande vertrek van de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Zorgbelang Drenthe en Zorgbelang Groningen      10 september 2018
treant zorggroep; sluiting verloskunde; sluiting kindergeneeskunde; zorgbelang drenthe; zorgbelang groningen; signalen verontruste inwoners; continuïteit bestuurder; regio; inwoners drenthe; inwoners groningen; stem van de inwoners

Open brief aan de Raad van Toezicht van de Treant Zorggroep

Zuidlaren/Groningen, 10 september 2018

Betreft: besluitvorming klinische verloskunde en kindergeneeskunde

Geachte Raad van Toezicht,

Naar aanleiding van de besluitvorming om de klinische verloskunde en kindergeneeskunde te concentreren in Emmen en het aanstaande vertrek van de voorzitter van de Raad van Bestuur bereiken ons veel signalen van verontruste inwoners.

Reeds in een vroeg stadium van de besluitvorming is ons door de Raad van Bestuur om advies gevraagd met betrekking tot de toekomst van genoemde specialismen. Centraal in onze aanbeveling staat het perspectief van inwoners en hun zorgbehoefte. Immers hieraan ontleent een ziekenhuis haar bestaansrecht.

Voor inwoners van het verzorgingsgebied Stadskanaal en Hoogeveen verdwijnen belangrijke zorgvoorzieningen zonder dat er een helder beeld geschetst wordt van het toekomstige zorgvoorzieningenniveau in hun regio’s. “Dit luidt het einde van het hele ziekenhuis in “, is een geluid dat wij veel horen.

Vanuit hetzelfde perspectief van de inwoners van het verzorgingsgebied Stadskanaal was en is de aansluiting bij Treant Zorggroep niet direct voor de hand liggend. Het zou eerder ‘logisch’ zijn geweest om samenwerking met het Ommelander Ziekenhuis te zoeken. Wij vragen ons dan ook af in hoeverre ontvlechting van het Refaja ziekenhuis als reële optie wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van toekomstscenario’s.

Verder vragen wij uw aandacht voor de beeldvorming die is ontstaan over het aangekondigde vertrek van Carla van de Wiel als bestuursvoorzitter. Vanzelfsprekend respecteren wij haar besluit en de overwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld. Tegelijkertijd is de discontinuïteit binnen de RvB van Treant opvallend en wat ons betreft ronduit zorgelijk.

Wij pleiten voor de toekomstige invulling van de (voorzitter) Raad van Bestuur nadrukkelijk voor een persoon met een duidelijke ‘binding’ met de regio.

Als ‘stem namens de inwoners’, verzoeken wij u om hun belangen centraal te stellen en leidend te laten zijn bij de besluitvorming met betrekking tot de herinrichting van het ziekenhuislandschap.

Vanzelfsprekend zijn wij altijd bereid om een toelichting te geven op deze brief en actief mee te (blijven) denken over een duurzame zorginfrastructuur in onze beide provincies.

Met vriendelijke groet,

Zorgbelang Drenthe                                                     Zorgbelang Groningen
Jan van Loenen                                                           Edwin Klok
bestuurder-directeur                                                   directeur-bestuurder

cc: RvB Treant Zorggroep/centrale cliëntenraad Treant Zorggroep

Deel dit artikel op: