Wijkverpleegkundige is af van administratieve last

wijkverpleging; minutenregistratie; adminstratie; registreren

Minutenregistratie weg

De minutenregistratie in de wijkverpleging, een belangrijk blok aan het been van zorgverleners, verdwijnt. Binnen één jaar moeten alle aanbieders gaan werken met een andere, minder arbeidsintensieve manier van het registreren van geleverde zorg.

Zorgverzekeraars, zorgaanbieders, de Nederlandse Zorgautoriteit, zorgminister Hugo de Jonge en belangenorganisatie V&VN hebben dit afgesproken in een convenant.

Declaratie gaat straks plaatsvinden op basis van de planning die vooraf wordt gemaakt. De focus komt zo te liggen op verantwoording afleggen over kwaliteit in plaats van over tijd. De wijkverpleegkundige hoeft niet meer achteraf tot op de minuut te registreren welke zorg is geleverd. Dat scheelt veel tijd, die weer aan cliënten besteed kan worden. 

De 5-minutenregistratie leidt tot veel onnodige administratie en zorgt al jaren voor onvrede bij wijkverpleegkundigen. Al eerder was de verplichting daarom geschrapt uit wet- en regelgeving. Toch bleef de maatregel in de praktijk bestaan. Daar komt nu uiterlijk volgend jaar een einde aan. 

Vertrouwen

Zorgminister De Jonge: ,,In plaats van zorgprofessionals eindeloos te controleren, moeten we ze juist vertrouwen geven. En minder tijd die op gaat aan papier, is meer tijd voor de zorg.‘’

Om aanbieders te ondersteunen bij de overgang naar de nieuwe werkwijze, wordt er onder andere een helpdesk ingericht. Ook schiet een team van het ministerie en zorgwaakhond NZa het komende jaar desgevraagd aanbieders te hulp.

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) is blij. ,,De aanhouder wint. Een jaar nadat we met onze actiedag de administratieve lastendruk in de zorg hoog op de politieke agenda zetten, is het einde van de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging dan eindelijk in zicht.‘’

Onzinnig

V&VN directeur Sonja Kersten wil verder gaan met het schrappen van onzinnige administratieve taken: ,,Dit smaakt naar minder: minder administratieve lasten. Ook in andere sectoren van de zorg zijn nog heel veel onnodige regels die veel tijd kosten, maar niks bijdragen aan betere zorg. Daar moeten we zo snel mogelijk van af.‘’

Bron: AD, 4 december 2018

Meer nieuws

Deel dit artikel op: