Meldpunt Corona

Waarom stoppen hbo-v studenten voortijdig met hun opleiding?

waarom verlaten jonge verpleegkundigen en verpleegkundestudenten voortijdig de opleiding; V&VN magazine; Zorgbelang Drenthe

In het V&VN magazine maart 2018 staat een artikel van Yvonne ten Hoeve, onderzoeker in het UMCG Groningen. Zij is onlangs gepromoveerd op een onderzoek naar de professionele identiteitsontwikkeling van verpleegkundestudenten en jonge verpleegkundigen. 

Uit haar onderzoek blijkt dat zo'n 45% van de studenten die gemotiveerd en vol goede moed aan een hbo-v opleiding zijn begonnen, deze voortijdig (binnen twee jaar) verlaten (onderzoek bij 4 hogescholen). De reden hiervoor is o.a. dat studenten die beginnen met de opleiding denken dat empathie en opkomen voor je patiënten het allerbelangrijkste is tijdens het werk. Tijdens stages komen ze erachter dat de nadruk meer ligt op protocollen en het goed uitvoeren van verpleegkundige handelingen. Door de hoge werkdruk is er geen tijd om een praatje te maken. Daarbij komt ook dat jonge verpleegkundigen te maken kunnen krijgen met ingrijpende gebeurtenissen. Dit heeft effect op de gemotiveerdheid en betrokkenheid en het gevolg hiervan kan zijn dat men voortijdig stopt met de opleiding. En dat, terwijl er een groot tekort is aan verpleegkundigen.

Het is belangrijk dat deze beroepsgroep gemotiveerd blijft. Volgens mevrouw Ten Hoeve is het heel belangrijk dat de verpleegkundestudenten en jonge verpleegkundigen over hun ervaringen kunnen praten met leidinggevende, team en andere collega's. In de praktijk blijkt dat niet iedereen dit doet. 

Om deze beroepsgroep ook plezier te laten houden in het werk zullen er bepaalde dingen moeten veranderen. Na hun opleiding zijn de jonge verpleegkundigen opeens verantwoordelijk in soms complexe zorgsituaties. Tegelijkertijd hebben zij angsten en onzekerheden die ze niet kwijt kunnen bij collega's. Mevrouw Ten Hoeve doet als aanbeveling dat praten over ervaringen en betrokkenheid voelen bij het werk belangrijke punten zijn. 

Klik hier om naar de site te gaan van V&VN

Deel dit artikel op: