050 - 727 15 00

Het nieuwe spel Positieve Gezondheid is inmiddels te bestellen

Het nieuwe spel Positieve Gezondheid is inmiddels te bestellen

Nieuw spel Positieve Gezondheid is inmiddels te bestellen

Op een luchtige en leuke manier aan de slag met je Positieve Gezondheid. Dát is het motto van het nieuwe spel ‘Alles op Tafel?’ Het spel is ontwikkeld door een projectgroep, op initiatief van Ellen Spanjers, werkzaam bij Zorgbelang Inclusief, en in samenwerking met het Institute for Positive Health (IPH) en een grote pilotgroep van meerdere organisaties met een landelijke dekking. Ben je benieuwd naar het spel? Je kan het spel nu alvast bestellen. De eerste editie wordt in maart 2023 verwacht.

Het gaat erom wat belangrijk voor jou is

In 2010 ontwikkelde Ellen Spanjers een bordspel over psychische gezondheid en kwaliteit van leven voor mensen die na een behandeling weer terug de maatschappij in gaan. Hoe ga je dan om met studies, werk, vriendschappen en relaties? Nadat het spel was uitgekomen, werd zij erop geattendeerd dat het spel veel raakvlakken met Positieve Gezondheid had. ‘En dat klopt. Het gaat niet om medicijnen nemen of ‘genezen’, maar om wat belangrijk voor jou is als het gaat om je herstel en om weer mee te doen in de samenleving.’

Leren om betekenis te geven aan je leven

Ongeveer vijf jaar geleden ging ze in gesprek met Machteld Huber. ‘Machteld is ziek geweest en kwam er toen achter wat gezondheid voor haar betekende. Dat gold voor mij ook. Ik ben psychisch ziek geweest en heb zelf opnieuw moeten leren om weer betekenis te geven aan mijn leven. Dezelfde drijfveer geldt voor Positieve Gezondheid.’

Positieve Gezondheid toegankelijk maken voor iedereen

Ellen besloot de training Positieve Gezondheid te volgen. ‘In mijn werk redeneer ik altijd vanuit cliëntperspectief. Ik vertaal onderwerpen om ze gemakkelijk bespreekbaar te maken. Maar ik merkte dat je best abstract moet kunnen denken om het spinnenweb toe te passen. Daarom wilde ik een spel ontwikkelen op basis van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, zodat het ook door cliënten en kwetsbare groepen zelf toegepast kan worden. Machteld zei: “Prima, wil jij dat dan doen?”’

Het spel dat werd ontwikkeld heeft drie doelen:

  • Kennismaking met Positieve Gezondheid op een laagdrempelige manier
  • Inzicht krijgen in je eigen Positieve Gezondheid: wat betekent het voor mij?
  • Leren hoe je Positieve Gezondheid actief in je eigen leven kunt inzetten

Het spel optimaliseren op basis van vele testen

Samen met een projectgroep bestaande uit medewerkers van Zorgbelang Inclusief, Zorgbelang Brabant-Zeeland, Zorgbelang Groningen, Burgerkracht Limburg, De Bagagedrager en het IPH én met hulp van vele fondsen is het spel uiteindelijk ontwikkeld. ‘Vervolgens is het getest met verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen met een psychische en/of lichamelijke aandoening. Daar kwamen interessante uitkomsten uit. Mensen met een chronische aandoening zeiden bijvoorbeeld: ‘Positieve Gezondheid? Ik het wel 5 aandoeningen, dus ik voel mij niet ‘positief’. Op basis van alle feedback hebben we het spel continu geoptimaliseerd.’

Positieve reacties op het spel

Hoewel het spel in eerste instantie werd ontwikkeld voor wijkcentra, buurthuizen, patiëntverenigingen en bibliotheken, was er ook direct veel vraag naar het spel vanuit de zorg. ‘We wilden het niet medisch maken, maar tegelijkertijd gaven bijvoorbeeld huisartsen en praktijkondersteuners aan dat zij in een consult van 10 minuten wel wat handige tools kunnen gebruiken.’ Zo werd het spel mede ontwikkeld met twee POH-medewerkers. Zij hebben een eigen versie ontwikkeld, een korte variant, vereenvoudigd én in te zetten in korte tijd. Zij merkten dat het spel echt zorgt voor een ander gesprek.

‘Het werkt! Ik heb het gespeeld met een man met een lichtverstandelijke beperking die ik al jaren spreek, en nu heb ik nieuwe waardevolle dingen gehoord. Het is speels, ontspannen, er wordt gelachen én er is diepgang.’

Ook gebruikers zijn enthousiast. ‘Een mevrouw constateerde dat zij ze na het spelen van dit spel inzag dat gezondheid meer is dan lichamelijke gezondheid. Dat is precies het doel van dit spel én dat is dus bereikt!’

Zelf spelen met Positieve Gezondheid?

Het spel ‘Alles op Tafel? – Spelen met Positieve Gezondheid’ is in maart 2023 beschikbaar, maar kan nu alvast worden besteld. Meer informatie: Alles op tafel? Spelen met Positieve Gezondheid.

Bron: Dit nieuwsbericht is gebaseerd op een nieuwsbericht dat het IPH eerder heeft gepubliceerd.

Meer nieuws

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland