050 - 727 15 00

Netwerkbijeenkomst Positieve Gezondheid, Kunst & Cultuur

Netwerkbijeenkomst Positieve Gezondheid, Kunst & Cultuur

Netwerkbijeenkomst Positieve Gezondheid, Kunst & Cultuur

Op 3 november kwamen onder meer zorgmedewerkers, welzijnswerkers, adviseurs uit de sector kunst en cultuur en beleidsadviseurs van gemeenten bij elkaar in Emmen voor de netwerkbijeenkomst Positieve Gezondheid, Kunst & Cultuur. De middag stond in het teken van elkaar leren kennen, elkaar inspireren met goede voorbeelden en het verkennen van nieuwe samenwerkingen. Een beeldverslag en de presentaties zijn hier terug te lezen en te bekijken.

Cultuursector in Drenthe

We gingen de netwerkbijeenkomst van start met een korte opwarmer met behulp van enkele kennismakingsvragen én een mooie bijdrage van Femke Torensma, spoken word artiest. Vervolgens vertelden Froukje Stuursma (Biblionet Drenthe) en Katja Draper (Stichting Kunst & Cultuur) iets over de cultuursector in Drenthe. Hierbij werden al enkele mooie voorbeelden aangestipt van hoe de kunst & cultuursector kan samenwerken met zorg & welzijn om zo een bijdrage te leveren aan de ervaren positieve gezondheid van inwoners, cliënten en patiënten. Neem bijvoorbeeld het project Gekleurd Grijs en het project Kunst & Dementie. Ook werd toegelicht welke rol de bibliotheken spelen in het versterken van de gezondheidsvaardigheden van inwoners.

Inspirerende voorbeelden

Na deze inleidende presentatie volgden drie korte presentaties met inspirerende voorbeelden uit de praktijk:

  • Vlieg, Zwaluw Vlieg – een thuiskunstproject voor ouderen
  • Frida Dichtbij – brengt kunst dichtbij mensen met een verstandelijke beperking
  • Samenwerking Facet en huisartsenpraktijk Zwartemeer – stimuleren van digitale zorg

Positieve Gezondheid, kunst & cultuur

Na een korte pauze gingen de aanwezigen uiteen voor gesprekstafels. De groepjes waren door de organisatie ingedeeld, waardoor iedereen in een gemêleerd gezelschap de volgende vragen kon bespreken:

  • Bij welke vraagstukken kunnen de cultuursector en zorgsector elkaar versterken en ondersteunen?
  • Welke doelgroep zou je willen bereiken?
  • Hoe kunnen we dat doen? Wie of wat heb je hiervoor nodig?

Al snel ontstonden er mooie gesprekken bij alle groepjes. Men zag haakjes, dacht in nieuwe mogelijkheden en leerde van elkaar. Na afloop heeft elke groep één opvallende of belangrijke bevinding gepresenteerd aan alle aanwezigen. Dit leverde nieuwe, interessante discussies en gesprekken op.

Vervolgbijeenkomst

De aanwezigen hebben uitgesproken dat ze de meerwaarde zien van een vervolgbijeenkomst. Graag zouden ze nader met elkaar kennis maken en nog gerichter met elkaar bespreken hoe de sectoren elkaar kunnen versterken bij het aanpakken van concrete (gezondheids)vraagstukken. De organisatie heeft de intentie uitgesproken om in het voorjaar van 2023 een vervolgbijeenkomst te organiseren rond hetzelfde thema. Om zo hopelijk nieuwe samenwerkingen te laten ontstaan en een mooie kruisbestuiving te realiseren.

De bijeenkomst werd afgesloten door een bijdrage van Femke Torensma, oftewel hoofdletterF. Zij droeg het gedicht Fladder voor. Waarna de aanwezigen onder het genot van een hapje en drankje met elkaar hebben doorgepraat over het thema Positieve Gezondheid, Kunst & Cultuur.

Nog even nagenieten

Meer nieuws

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland