Zorgbelang Drenthe

A A A

Zorgbelang Drenthe


De Kazerne
Annerweg 30
9471 KV Zuidlaren
info@zorgbelang-drenthe.nl

Inschrijven /
E-panel /
Burgerpanel /
Nieuwsbrief /

Opdrachtgevers

Zorgbelang Drenthe kan voor overheden, zorgaanbieders en financiers een rol spelen in het ophalen en omzetten van klanttevredenheid in beleidsadvies en verbetertrajecten voor organisaties.

Zorgbelang Drenthe is ervaringsdeskundige in het in kaart brengen van wat burgers denken, vinden en verwachten van de zorg met als doel het bevorderen van vraaggerichte en betaalbare zorg. Hiervoor bieden wij o.a. kwaliteitsonderzoeken aan vanuit cliëntperspectief.