Meldpunt Corona

Ook Zorgbelang ondersteunt het Pact voor de Ouderenzorg

Esther de Vrij; Zorgbelang Fryslan; ondertekening Pact voor de ouderenzorg namens de Zorgbelangorganisaties; Zorgbelang Drenthe

Waardig ouder worden vraagt actie

In Nederland leven steeds meer ouderen. Nu al zijn er 1,3 miljoen 75-plussers, maar in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen. Gelukkig gaat het met het grootste deel van onze ouderen goed: 86 procent van de 75-plussers is gelukkig. 

Net zoals ieder ander willen ook ouderen niet aangesproken worden op wat niet meer gaat, maar willen ze gewaardeerd worden om wat ze wel kunnen. Het is in ieders belang om de kennis, ervaring en wijsheid van àl onze burgers optimaal te benutten. Ouderen zijn belangrijk voor onze samenleving. Sommigen werken nog, andere passen op de kleinkinderen, of de kinderen van de buren, en niet zelden ondersteunen ze familie of doen ze vrijwilligerswerk. Het is voor elk mens belangrijk om op een goede manier oud te worden. 

Hoewel het met een groot deel van de ouderen goed gaat, wordt niet iedereen gelukkig oud. Sommige mensen vinden ouder worden ongemakkelijk en soms zelfs heel beperkend. Dat ongelukkige gevoel gaat vaak ook gepaard met afscheid nemen van dierbaren, afnemende gezondheid, grotere afhankelijkheid van anderen en soms groeiende onzekerheid om in de drukte van de samenleving nog mee te komen. Veel ouderen voelen zich eenzaam. Het kan ertoe leiden dat mensen een groter beroep op anderen moeten doen en daarbij tegen allerlei problemen aanlopen. De zorg en ondersteuning thuis  is niet altijd makkelijk te regelen. Helaas kunnen huizen en omgevingen zich niet altijd aan anderen aanpassen en zijn er (nog) onvoldoende alternatieve woonvormen. We vinden met elkaar dat zeker daar, waar mensen weinig mogelijkheden hebben om zich aan veranderende omstandigheden aan te passen, er een goed en warm vangnet moet zijn rondom wonen, welzijn en zorg. 

Tal van partijen, waaronder gemeenten, verzekeraars, zorgverleners en andere maatschappelijke partners, onderstrepen dit en komen samen in actie om eenzaamheid te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in het 'Pact voor de Ouderenzorg'. 

De ondertekenaars van het 'Pact voor de Ouderenzorg', waaronder Zorgbelang, onderschrijven de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van leven van ouderen en verbinden zich aan het meedenken en meedoen met concrete plannen en acties. Dat wordt uiteraard gedaan met ouderen, want het gaat om hen. Het pact wordt in drie programma's uitgewerkt en er worden afspraken gemaakt over de specifieke invulling van acties en wie daarvoor aan zet is. Het 'Pact voor de Ouderenzorg' is het begin van een ijzersterk proces met als doel ouderen in Nederland te laten merken dat de zorg en ondersteuning voor hen, en de generaties daarna, beter wordt. 

(foto: ondertekening van het Pact voor de Ouderenzorg door Esther de Vrij, directeur Zorgbelang Fryslan namens alle Zorgbelangorganisaties)

Deel dit artikel op: