Meldpunt Corona

Hoe Positieve Gezondheid in Drenthe wortelt

Een van onze collega’s had een ongeluk gehad. Hij wilde weer van alles ondernemen, maar raakte tijdelijk aan de zijlijn door zijn fysieke beperkingen. Zijn ideeën over wat kon, waren anders dan hoe zijn omgeving dacht over zijn gezondheid. Toen hij hoorde over Positieve Gezondheid viel alles op zijn plek.

Fred Molenhuis        Zorgbelang Drenthe

Het Drents Netwerk Positieve Gezondheid

Het concept 'Positieve Gezondheid' werd enkele jaren geleden door ervaringsdeskundige en arts-onderzoeker Machteld Huber van het iPH (Institute for Positive Health) ontwikkeld. Zij omschrijft gezondheid als
'het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven'. 
Het accent ligt daarbij op de mogelijkheden van mensen en niet op de ziekte of de beperking. Het uitgangspunt is eigen regie; wat kunt en wilt u!

Dit past geheel bij de missie en visie van Zorgbelang Drenthe. Zorgen dat Drenthe een positief gezonde provincie wordt, met de nadruk op wat ú kunt en wilt, dat is ons doel. Hiertoe heeft Drenthe in 2017 het Drents Netwerk Positieve Gezondheid (DNPG) opgericht waar inmiddels al meer dan 30 personen deel van uit maken. Een aantal deelnemers van het DNPG stelt zich hier aan u voor.

In het kader van Positieve Gezondheid is Fred Molenhuis, onderzoeker Zorgbelang Drenthe, geïnterviewd door het iPH.

Deel dit artikel op: