Meldpunt Corona

Hoe 'positief gezond' bent u?

drents netwerk positieve gezondheid; dnpg; positieve gezondheid; machteld huber; zorgbelang drenthe

Het concept Positieve Gezondheid werd enkele jaren geleden door arts-onderzoeker Machteld Huber ontwikkeld. Zij omschrijft gezondheid als ‘het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. Het accent ligt daarbij op de mogelijkheden van mensen en niet op ziekte of beperking. 

Wat vinden de Drenten van positieve gezondheid?

De ontwikkelingen in het sociaal domein en de gezondheidszorg vragen om meer eigen regie van de burger, dus van u. Hiervoor is het van belang dat u inzicht heeft in hoe u zelf uw eigen gezondheid ervaart. En welke aspecten van positieve gezondheid vindt u belangrijk. Vervolgens is het de vraag welke ondersteuning u nodig heeft bij het verbeteren van uw situatie. Dit vraagt dus om inzicht in uw belevingswereld. Hoe ervaart u nu uw eigen gezondheid en wat wilt u hieraan veranderen? Deze informatie is nodig om beleid, werkwijzen en voorzieningen af te kunnen stemmen op wat u en de andere inwoners van Drenthe belangrijk vinden. En om nieuwe initiatieven aan te laten sluiten bij de gezondheidsbeleving van de Drenten.

Drents Netwerk Positieve Gezondheid (DNPG)

Hoe kunnen we de inwoners van Drenthe het beste ondersteunen om positief gezond te worden en te blijven? Hiervoor heeft Zorgbelang Drenthe in 2017 het Drents Netwerk Positieve Gezondheid (DNPG) opgericht. Hierin brengen we mensen met diverse achtergronden, ervaring en kennis bijeen om handen en voeten te geven aan die positieve gezondheid. 

Wilt u ook bijdragen aan de Drentse positieve gezondheid? 
Neem dan contact op met Rolinde Alingh, r.alingh@zorgbelang-drenthe.nl, 050-727 1500

Meer nieuws

Deel dit artikel op: