Meldpunt Corona

Green Deal start online dialoog over voeding in de zorg

duurzaam; gezond; voeding; zorg; duurzaam en gezonde voeding in de zorg; vws; zorgverzekeraars nederland

Green Deal Duurzame Zorg initieert een online dialoog ‘Duurzame en gezonde voeding in de Zorg’. Tot en met augustus kunnen deelnemers inzichten delen over het duurzamer en gezonder maken van eten en drinken in de zorg. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is een van de ondertekenaars van de Green Deal Duurzame Zorg.

De afgelopen maanden is de noodzaak om Nederland duurzamer en gezonder te maken flink toegenomen. Zeker binnen zorgorganisaties neemt preventieve gezondheid een steeds grotere plek in. Daarom is er meer en meer aandacht voor eten en drinken. Zorgorganisaties voelen nu extra urgentie om toe te werken naar een duurzaam en gezond voedingsbeleid en de transitie te versnellen. Om dit mogelijk te maken, zijn draagvlak en betrokkenheid van essentieel belang.

Gehele keten in beeld brengen
De online dialoog is een middel om de hele keten in beeld te brengen en de deelnemers met elkaar te verbinden. Van agrariër tot cateraar, van diëtist en zorgprofessional tot bezoeker en zorgverzekeraar, van bestuurder tot voedingsassistent, van patiënt/cliënt tot leverancier. Vanuit de dialoog kan een breed gedragen verandering naar een duurzaam en gezond voedingsbeleid in gang worden gezet. Dat is het uiteindelijke doel, aldus VWS en Stichting Eten+Welzijn, die de online dialoog organiseren. De online dialoog vindt plaats op het digitale platform ToekomstProef.

Toekomst van eten en drinken in de zorg
De organisatie analyseert de uitkomsten van de online dialoog en vertaalt deze naar een rapportage. Deze wordt gedeeld met alle deelnemers. De kennis is namelijk niet alleen ván iedereen, maar ook vóór iedereen. De uitkomsten worden bovendien meegenomen in al bestaande programma’s waarbij deelnemers kunnen aansluiten.

ZN ambassadeur Green Deal
Via de Green Deal Duurzame Zorg maken partijen uit de zorg, overheid en het bedrijfsleven afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken. ZN is ambassadeur van de Green Deal. Een ambassadeur heeft bij de Green Deal een voortrekkersrol, in dit geval binnen de zorgverzekeringsbranche.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland, 20 juli 2020

Meer nieuws

Deel dit artikel op: