Meldpunt Corona

Eerste Kamer heeft ingestemd met wet zorg en dwang

wet zorg en dwang; eerste kamer stem in; 23 januari 2018; psychogeriatrisch; verstandelijk; gehandicapte cliënten

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Het wetsvoorstel introduceert een regeling voor het verlenen van zorg aan mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap, ook als zij daar in een voorkomend geval niet mee instemmen en ongeacht de plaats waar zij verblijven. In het voorstel worden de bevoegdheden van de zorgaanbieder en de rechten van de cliënt geregeld. 

De zorg wordt verleend op basis van een zorgplan. Onvrijwillige zorg mag slechts worden gebruikt als uiterste middel; daarbij dient een stappenplan te worden doorlopen.

Lees verder

Deel dit artikel op: