Meldpunt Corona

De Kunst van Samen – Jaarevent Deltaplan Dementie

deltaplan dementie; alzheimer nederland, vilans, zon mw; workshop; zorgbelang drenthe

Het Deltaplan Dementie organiseert voor de vijfde keer haar jaarevent. Dé bijeenkomst voor onderzoekers, beleidsmakers en professionals uit het dementieveld. Dit jaar een bijzondere editie onder het motto ‘De Kunst van Samen’. Het Jaarevent wordt gehouden op maandag 19 november 2018 in het Beatrix Theater te Utrecht.

Het programma is rijk en gevarieerd over de volle breedte van het Deltaplan Dementie: onderzoek, kwaliteit en de dementievriendelijke samenleving. Eén onderwerp krijgt dit jaar extra aandacht: het belang van kunst en cultuur voor de mensen met dementie. Na een plenair deel is er keuze uit vier interessante parallelsessies.’s Middags is er een zeer divers workshopprogramma met 31 workshops, geheel verzorgd door de lidorganisaties van het Deltaplan Dementie. Het Jaarevent 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door Alzheimer Nederland, Vilans en ZonMw.

Het Deltaplan Dementie is het nationale actieprogramma op het gebied van dementie. Onder meer de programma’s Memorabel (onderzoek- en ontwikkeling), Dementiezorg voor elkaar (praktijk verbetering) en de campagne ‘Samen dementievriendelijk’ maken hier onderdeel van uit. Het Deltaplan Dementie is een samenwerkingsplatform met meer dan 60 lidorganisaties. ‘Dementie? Alleen samen keren we het tij’.

Meer informatie
Over het Jaarevent Deltaplan Dementie (informatie, volledig programma en aanmelding): https://www.aanmelder.nl/101757/wiki/341615/jaarevent-deltaplan-dementie-2018

Over het Deltaplan Dementie: https://deltaplandementie.nl

Deel dit artikel op: