Meldpunt Corona

Blog: Gemeente, Gezondheid en Zorg

blog; Jan van Loenen; GGZ gemeente gezondheid en zorg; gemeenteraadsverkiezingen 2018; 21 maart 2018

in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 mogen we weer naar de stembus voor de verkiezing van onze nieuwe gemeenteraden. Voor mensen is het thema gezondheid en zorg altijd heel belangrijk en om die reden heeft Zorgbelang Drenthe op 21 februari 2018 een debat georganiseerd. In de raadzaal van de gemeente Hoogeveen gingen politici van 7 verschillende partijen met elkaar, met een deskundigenpanel en het aanwezige publiek in gesprek over taken waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn. Het blijkt nog niet zo eenvoudig voor politici om duidelijk te maken waarover de gemeente wel en niet gaat.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulpverlening, zijn voorzieningen in het kader aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) toegevoegd en is de Participatiewet ingevoerd. Deze taken worden in beleidsjargon de drie decentralisaties genoemd. Het idee hierachter is dat gemeenten dichter bij hun inwoners staan en daardoor beter in staat zijn om te beoordelen welke hulp en ondersteuning nodig is om mensen zoveel mogelijk mee te laten doen.

We zijn inmiddels drie jaar verder en de vraag is of inwoners al iets merken van deze veranderingen. Is het makkelijker geworden om een aanvraag in dienen? Zijn de regels voor mensen vereenvoudigd en wordt er meer dan voorheen gekeken naar de “totale” hulpvraag? En wanneer moet je nou bij de gemeente zijn en wanneer bij de zorgverzekeraar of het zorgkantoor?

Tijdens het verkiezingsdebat kwamen onder meer de jeugdzorg en de zorg voor oudere mensen aan bod. Zowel bij de deskundigen als het publiek waren er (kritische) vragen die eigenlijk vooral duiden op een stuk bezorgdheid. We willen allemaal de beste hulp voor onze kinderen en we gunnen onze ouderen een “onbezorgd” bestaan, het liefst in hun eigen omgeving. Maar niet iedereen is even zelfredzaam of in staat om de eigen regie te voeren. Mensen verwachten van de “politiek” oplossingen en willen graag duidelijke antwoorden op hun vragen. Hier ligt nog wel een uitdaging, zo bleek ook tijdens het debat…

Al jaren wordt er gesproken over een “kloof” tussen politiek en burgers. Maar wat bedoelen we daar nu precies mee? In ons democratisch bestel kiezen we mensen (volksvertegenwoordigers) die de belangen van hun inwoners moeten behartigen. Om te weten wat er speelt gaan politici regelmatig op werkbezoek en laten zich informeren over regionale en lokale ontwikkelingen. Mede op basis daarvan worden besluiten genomen en soms zijn dat beslissingen die burgers niet altijd begrijpen. Op dit punt aangekomen, is het van groot belang om het gesprek aan te gaan  met de inwoners en uitleg te geven. Je hoeft het vervolgens nog steeds niet met elkaar eens te zijn, maar je blijft wel in contact.

Wanneer het gaat om gemeente, gezondheid en zorg dan is het reëel om vast te stellen dat gemeenten hierin een beperkte rol vervullen. Wees daarover vooral duidelijk! Beloof geen dingen waarvan het op voorhand zonneklaar is dat je die niet kunt waarmaken. En beste kiezers, verwacht niet alles van de politiek. Onderneem zelf ook initiatief. De gemeente zijn wij allemaal samen. Breng vanuit dat besef op 21 maart 2018 daarom vooral uw stem uit!

Jan van Loenen

Deel dit artikel op: