Meldpunt Corona

6 november - Hoe toegankelijk is uw gemeente?

toegankelijk; gemeente; gemeenten; toegankelijkheid; groningen; zorgbelang groningen


onderwerp     

inspiratiesessie 'hoe toegankelijk is mijn gemeente'
wanneerwoensdag 6 november 

tijd13.30-16.00 uur (inloop vanaf 13.15 uur)

locatieZorgbelang Groningen, Schweitzerlaan 4, Groningen

kosten€ 75,=

voor wiewethouders, raadsleden, beleidsambtenaren en adviesraden van gemeenten uit de provincie Groningen
(vrijwillige) medewerkers van organisaties die voor of namens gemeenten diensten verlenen aan inwoners

aanmeldenacademie@zorgbelang-groningen.nl


Bij toegankelijkheid denken we al snel aan de toegang tot gebouwen -zoals het gemeentehuis, de bibliotheek, het zwembad, scholen - en (openbaar) vervoer. Maar er is ook zoiets als digitale toegankelijkheid. Het aanvragen van zorg, ondersteuning en andere voorzieningen gaat steeds meer via de computer en internet. Niet iedereen kan hier even makkelijk mee uit de voeten, denk bijvoorbeeld aan laaggeletterden, kwetsbare ouderen en mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Als gemeente heeft u een zorgplicht op het gebied van toegankelijkheid. Wat houdt deze in?

Wat leert u?

Welke rechten en plichten hebben gemeentes volgens het VN-verdrag Handicap op het gebied van toegankelijkheid? Hoe kunt u hieraan voldoen? En welke goede voorbeelden zijn er? Dit en meer komt aan bod tijdens de inspiratiesessie. 

Wat levert het op?

Aan het einde van de middag gaat u naar huis met inspiratie en handvatten om toegankelijkheid in uw gemeente op de kaart te zetten en hiermee aan de slag te gaan.

Meer weten en programma? Klik hier

Naar agenda

Deel dit artikel op: