Actueel

Vacature projectmanager leefbaarheid en zorg

... Lees meer

Praat mee! Is de zorg in Drenthe in de toekomst nog voor iedereen beschikbaar?

... Lees meer

Basiszorg, nu en in de toekomst. Vul de enquête in

... Lees meer

Privacystatement

Deze website, als onderdeel van Zorgbelang Drenthe, conformeert zich aan het privacystatement van de stichting Zorgbelang Drenthe. In het kader van onze dienstverlening, wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruikmaakt van onze interactieve diensten of anderszins contact heeft met een onderdeel van Zorgbelang Drenthe- legt Zorgbelang Drenthe gegevens vast. Zorgbelang Drenthe vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Zorgbelang Drenthe conformeert zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) als de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) en Emma (E-mailMarketing Associatie Nederland). Indien u op vrijwillige basis wordt gevraagd persoonsgegevens op te geven zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Zorgbelang Drenthe zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Doel gegevensregistratie
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Zorgbelang Drenthe om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Zorgbelang Drenthe, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing.

Zorgbelang Drenthe
Indien en voor zover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Zorgbelang Drenthe is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Inzage en correctie gegevens
Geregistreerden kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Zorgbelang Drenthe via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Een verzoek tot inzage of het indienen van een bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen via:
Zorgbelang Drenthe
T.a.v. de directie
Postbus 278
9400 AG Assen
U kunt ook een e-mail sturen naar secretariaat@zorgbelang-drenthe.nl

Beveiliging gegevens
Zorgbelang Drenthe respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens van geregistreerden zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Zorgbelang Drenthe. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de Zorgbelang Drenthe, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Zorgbelang Drenthe spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
Zorgbelang Drenthe is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de website van Zorgbelang Drenthe wordt gemaakt.

Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens zullen niet worden verkocht aan derden zonder uw nadrukkelijke toestemming. Het is mogelijk dat Zorgbelang Drenthe op grond van een wettelijke plicht gegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Zorgbelang Drenthe zal persoonsgegevens in deze gevallen uitsluitend verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van de instantie aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

Gebruik cookies
Bij uw gebruik van de websites van Zorgbelang Drenthe worden cookies (kleine stukjes informatie (bestandjes)) op uw computer achtergelaten. Zorgbelang Drenthe gebruikt alleen technische cookies. Dit zijn cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen van sociale netwerken als LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van LinkedIn respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Wijzigen van dit privacystatement
Zorgbelang Drenthe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacystatement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Privacystatement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Social media

Poll

Heeft u op 19 maart uw stem uitgebracht?