050 - 727 15 00

Zorgbelang Drenthe ondersteunt het manifest 'Leefstijlgeneeskunde'

Zorgbelang Drenthe ondersteunt het manifest 'Leefstijlgeneeskunde'

Het draagvlak voor leefstijl als onderdeel van behandeling in de curatieve zorg groeit in Nederland. Eind maart 2018 is in verschillende nationale kranten het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde verschenen.

In het manifest onderstrepen de auteurs en ondertekenaars zowel het grote belang van leefstijlgeneeskunde als ook hoe suboptimale financiële prikkels radicale verandering van het zorgsysteem nog tegenhouden. Als reactie op dit Manifest heeft de Tweede Kamer op 24 april 2018 een motie aangenomen waarin VWS wordt verzocht een onderzoeksagenda voor Leefstijlgeneeskunde te ontwikkelen.

Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijl Geneeskunde heeft dit manifest geadopteerd en verbreedt nu samen met initiatiefnemer Martijn van Winkelhof het draagvlak voor het manifest. Het aantal ondertekenaars is inmiddels de 100 gepasseerd en bestrijkt een divers palet aan personen en organisaties. Alle ondertekenaars van het Manifest bundelen hun krachten om de zorg voor leefstijl-gerelateerde aandoeningen in Nederland radicaal te veranderen. Het aannemen van de motie zien zij als begin. Om het potentieel van leefstijlgeneeskunde echt te benutten is meer politieke realisatiekracht en leiderschap nodig. De auteurs en ondertekenaars nodigen dan ook de Regering en de Tweede Kamer uit om vol in te zetten op (curatieve) leefstijlgeneeskunde.

Meer lezen over het Manifest Leefstijlgeneeskunde of wilt u ook uw steun betuigen, klik hier

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland