050 - 727 15 00

Positieve gezondheid in de praktijk

Positieve gezondheid in de praktijk

Aan het woord is Cisca Ensing, accountmanager Icare Ledenvereniging en actief lid van het Drents netwerk positieve gezondheid. Zij is initiatiefnemer van ‘Wijkchallenge 10x10x10’ in de wijk Emmerhout in Emmen.
Zij vertelt wat de challenge inhoudt en wat haar ervaring is met positieve gezondheid en het netwerk.

Wat was het doel van de Wijkchallenge 10x10x10?
“In het kader van de pijlers zingeving, vitaliteit en zelfredzaamheid, richtte de challenge zich op de aanpak van overgewicht, in co-creatie met burgers en lokale stakeholders, in de wijk Emmerhout.
Onze doelstelling was dat bewoners zelf met oplossingen kwamen die gingen bijdragen aan een gezond gewicht en uiteindelijk aan een gezonde en vitale wijk. In het project is samengewerkt met lokale stakeholders om de bewoners te ondersteunen, trainen en begeleiden. Het ondersteunen van de bewoners vond plaats op basis van de behoeften zoals die zijn vastgesteld in het onderzoek, voortkomend uit de co creatie sessies.”

Wat waren de uitkomsten van de co-creatie sessies?
“Uit een co-creatie sessie met de inwoners zijn een aantal behoeften benoemd zoals ‘iedereen moet mee kunnen doen in de wijk’ en ‘het van betekenis willen zijn voor anderen’. Uiteindelijk is samen gekozen voor de opzet 10x10x10 waarbij 10 wijkbewoners 10 kilo gingen afvallen in 10 weken tijd. Begeleiding is gegeven door een voedingscoach en een beweegcoach. Beiden zijn woonachtig in de wijk en deden dat geheel vrijwillig.”

Welke rol speelt positieve gezondheid in dit initiatief?
“Wijkbewoners in Emmerhout die deelnamen aan de Wijkchallenge 10x10x10 ervoeren een betere (positieve) gezondheid dan voordat zij deelnamen aan het programma. Door het invullen van het spidergram zagen deelnemers dat zij iedere keer op 1 of meerdere pijlers een andere, vaak betere score hadden. Wat er vooral uitsprong waren de uitkomsten op de dimensies meedoen en zingeving, naast dat ook de afname van lichamelijke klachten door gewichtsverlies heel duidelijk zichtbaar was.”

Wat zie jij als de kracht van positieve gezondheid?
“De kracht van positieve gezondheid ligt er voor mij in dat mensen zich bewust worden dat zij een ziekte hébben maar niet de ziekte zíjn. Je kunt nog zoveel andere dingen doen wanneer je uit je isolement komt en je mensen ontmoet die in eenzelfde situatie verkeren. Je kunt elkaar helpen en versterken. Ik zie heel concreet de winst door te werken met positieve gezondheid, vooral doordat mensen hun eigen kracht weer leren kennen en gebruiken, met als duidelijkste voorbeeld dat twee van de deelnemers aan 10x10x10 een baan hebben gevonden. Ze zijn door mee te doen aan de challenge uit hun isolement zijn geraakt.”

“Het zal niet overal een daverend succes zijn, maar ook kleine voorgang in (positieve) gezondheid van één persoon telt en is op zich al een succes.”

Zie je nog meer kansen om met positieve gezondheid aan de slag te gaan in Drenthe?
“Ik hoop dat dit project een stimulans is om in Drenthe met elkaar in wijk of buurt iets te doen aan vitaliteit en gezonde leefstijl, eenzaamheid, enzovoort, in welke vorm dan ook. Natuurlijk is het fijn dat de 10x10x10 groep in Emmerhout in 2019 gesteund wordt vanuit de Gemeente Emmen vanuit het programma M&Gezond. Misschien een voorbeeld voor andere Drentse gemeentes?”

“Belangrijk is dat wijkbewoners dit op eigen initiatief gaan doen, met ondersteuning, en niet dat organisaties of gemeenten een initiatief aan gaan dragen. Dan werkt het mijns inziens niet.”

Wat is voor jou het belang van het Drents netwerk positieve gezondheid?
“Het netwerk Positieve Gezondheid is belangrijk voor mij om van voorbeelden van anderen te leren.”

Klik hier om meer te weten te komen over positieve gezondheid

Meer nieuws

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland