Zorg: schaarse middelen, scherpe keuzes

zorgbelang nederland; zorgbelang drenthe; zorgbelang

De burger écht centraal. Zó essentieel voor de beschikbaarheid van kwalitatief goede zorgvoorzieningen voor de inwoners van heel Nederland. Dat is nog niet gelukt, ondanks alle ambities. Er zijn dan ook vele ingrepen nodig. En we kunnen daarmee het beste in de regio beginnen. Hoe creëer je daarvoor als rijksoverheid de randvoorwaarden? Als samenwerkende cliënten- en patiëntenorganisaties van Zorgbelang Nederland doen wij hiervoor drie concrete voorstellen die wij hopen terug te zien in het nieuwe regeerakkoord.

Lees verder...


28 mei 2021. Zorgbelang Groningen, Zorgbelang Fryslân, Zorgbelang Drenthe, Zorgbelang Overijssel, CMO Flevoland, Zorgbelang Inclusief, Cliëntenbelang Amsterdam en Noord-Holland, Zorgbelang|Brabant Zeeland en Burgerkracht Limburg

Lees verder

Deel dit artikel op: