050 - 727 15 00

Vaccinaties langzaam maar zeker uitgebreid

Vaccinaties langzaam maar zeker uitgebreid

Vaccinaties uitgebreid

Vanaf 25 januari zullen de verpleeg- en verzorgingshuizen en de instellingen voor verstandelijk gehandicapten starten met het vaccineren van hun bewoners tegen COVID-19. In Noord-Nederland is op maandag 18 januari 2021 een pilot gestart bij Alliade in Heerenveen. Hiermee is een start gemaakt met het beschermen van ouderen en de meest kwetsbare mensen. De bewoners worden gevaccineerd door de instellingsartsen, de ziekenhuisapotheek van het UMCG biedt logistieke ondersteuning.

Sinds vorige week zijn in Assen, Groningen en Leeuwarden GGD-priklocaties geopend en daar worden zo’n 300- 400 verpleeghuismedewerkers per dag gevaccineerd. Zodra er meer vaccindoses van het RIVM naar de GGD’en komen, kan het aantal vaccinaties omhoog. Bewoners en medewerkers van verpleeghuizen en instellingen krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer. De huisartsen worden vanaf aanstaande vrijdag in enkele ziekenhuizen gevaccineerd met het vaccin Moderna.

Vanaf 27 januari a.s. worden de vaccins voor de tweede ronde voor het vaccineren van acuut zorgpersoneel geleverd. De vaccinatiebereidheid onder zorgpersoneel is opmerkelijk hoog.

Eind volgende week start de vaccinatie van zelfstandige wonende ouderen. De eerste groep die door de huisartsen zal worden uitgenodigd zijn de 90-plussers. Kort daarna volgt de groep 85-plussers die door de GGD’en zullen worden ingeënt. De huisartsen starten volgende week ook met het vaccineren van bewoners van kleinschalige woonvormen.

Het Regionaal Overleg Acute Zorg benadrukt het belang van vaccineren van alle doelgroepen in de gehele zorgketen. Gia Wallinga, directeur Icare, namens de VVT: “We roepen VWS op om meer vaccins in hoog tempo beschikbaar te stellen zodat de vaccinatie-operatie echt op stoom komt. De gehandicaptenzorg en VVT hebben het tempo nodig dat vergelijkbaar is met de acute zorg. Alleen dan voorkomen we dat de kwetsbaarste mensen getroffen worden door Corona.”

Dankzij de lichte daling in het aantal coronabesmettingen is de druk op de noordelijke ziekenhuizen iets gedaald. Dit geeft ruimte om te kijken of de reguliere zorg geleidelijk kan worden opgeschaald. Hierbij wordt de Britse variant van het coronavirus nauwlettend in de gaten gehouden.

Bron: AZNN (Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland), 21 januari 2021

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland