050 - 727 15 00

Optimale voorbereiding toename coronapatiënten

Optimale voorbereiding toename coronapatiënten

Optimale voorbereiding toename coronapatiënten

De toename van het aantal besmettingen en het aantal opnames van coronapatiënten in (Noord) Nederland gaat veel sneller dan verwacht. De situatie in de zorg is zorgelijk, de druk loopt verder op: in de ziekenhuizen liggen in heel Nederland ongeveer 330 Covid-patiënten op de IC en meer dan 1.300 Covid-patiënten in de kliniek. Iedereen kan helpen de komende periode het besmettingsrisico op corona zo klein mogelijk te houden. Allereerst door de inmiddels bekende basismaatregelen in acht te nemen: 1,5 meter afstand, mondneusmaskers op plaatsen waar dat nodig is, handen wassen. Daarnaast is het van groot belang om thuis te blijven bij klachten altijd te laten testen bij de GGD.

Om de toestroom van coronapatiënten aan te kunnen wordt in de gehele zorgketen in Noord- Nederland gekeken naar mogelijkheden. De Covid-capaciteit in de ziekenhuizen is versneld opgeschaald, zowel de klinische bedden als de IC; hierdoor kunnen we ook bedden aanbieden voor andere regio’s en hebben we afgelopen dagen ook al enkele patiënten overgenomen uit o.a. Limburg, om de druk daar iets te helpen verlichten. Om beschikbaarheid van bedden voor Covid- patiënten vrij te kunnen maken zien alle ziekenhuizen in de noordelijke regio zich genoodzaakt om reguliere zorg af te zeggen. De komende dagen zijn nog meer bedden nodig voor Covid-patiënten, daardoor is het helaas noodzakelijk dat de reguliere zorg nog verder afgeschaald gaat worden. De capaciteit wordt extra gemonitord, we maken goede afspraken met de huisartsenorganisaties over de instroom van patiënten naar de ziekenhuizen en het aantal Covid-bedden in de Covid-huizen wordt verdubbeld om de uitstroom van patiënten vanuit het ziekenhuis goed te laten verlopen.

Er wordt alles aan gedaan om de kritieke, niet-uitstelbare zorg door te laten gaan; de ziekenhuizen monitoren deze zorg in nauwe samenwerking met elkaar. Daarnaast bereidt de hele zorgketen zich optimaal voor op de verwachte toename van het aantal coronapatiënten. Alle zorgmedewerkers in Noord-Nederland doen hun uiterste best om te zorgen dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen en daar kunnen we alle hulp bij gebruiken! We vragen iedereen in een bijdrage te leveren om samen de winter door te komen.

Tot slot: haal een vaccinatie tegen corona. Vaccineren helpt echt! De grote meerderheid van de patiënten die nu zijn opgenomen met COVID-19 zijn niet gevaccineerd. Vaccineren kan desgewenst zonder afspraak (zie de website van de regionale GGD).

Bron: AZNN (Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland), 11 november 2021

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland