050 - 727 15 00

Ontwerpsessie Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Ontwerpsessie Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Ontwerpsessie Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Op dinsdagavond 20 juli heeft Zorgbelang Drenthe een co-creatiesessie georganiseerd over de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

De Persoonlijke Gezondheidsomgeving is een nieuwe digitale dienst. Een PGO is een website of app waarmee je inzicht kunt krijgen in al je gezondheidsgegevens. Bijvoorbeeld de medische gegevens die je huisarts of het ziekenhuis over je heeft vastgelegd. Of gegevens die jij zelf hebt verzameld over bijvoorbeeld je hartslag, bloeddruk of gewicht. Met een PGO kun je meer grip krijgen op je eigen gezondheid en zorg.

Samen een leermiddel ontwikkelen

De bijeenkomst vond plaats in het dorpshuis van Hooghalen. Het doel was om samen met een groep inwoners van Drenthe te brainstormen over vragen als: wat kan helpen om inwoners bewust te maken van het bestaan van PGO’s? En: wat hebben inwoners nodig om basiskennis over een PGO op te doen? Vervolgens zijn de inwoners aan de slag gegaan met het ontwikkelen van twee mogelijk geschikte leermiddelen. Met post-its en stiften werden ideeën verzameld en werd inzicht verkregen in de informatiebehoefte van de doelgroep en vereisten aan de leermiddelen.

Waardevolle informatie

De avond was erg geslaagd! We zijn met de enthousiaste maar kritische inwoners in gesprek gegaan over waar een PGO aan zou moeten voldoen, wat voor leermiddelen het beste ingezet kunnen worden en hoe deze leermiddelen vorm zouden kunnen krijgen. We hebben erg waardevolle informatie opgehaald die we kunnen gebruiken bij de verdere ontwikkeling van één leermiddel. De keuze van dit leermiddel wordt bepaald in samenspraak met Zorgbelang Brabant|Zeeland. Zij hebben ook een co-creatiesessie met inwoners gehouden in de zuidelijke regio.

Alliantie PGO on Air

Dit project wordt uitgevoerd als onderdeel van de alliantie PGO on Air. Deze alliantie bestaat momenteel uit ruim 50 patiënten-, branche-, consumenten- en welzijnsorganisaties.?De alliantie zet zich ervoor in om de PGO bekender te maken en om ervoor te zorgen dat iedereen die dat wil gebruik kan maken van een PGO. De Patiëntenfederatie Nederland is penvoerder van de alliantie.

Meer informatie

Wil je meer weten over de co-creatiesessie of ons project? Neem dan contact op met projectmedewerker Danny Wiekens. Hij is te bereiken via d.wiekens@zorgbelang-drenthe.nl.

Wil je meer informatie lezen over de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)? Bezoek dan de website www.pgo.nl.

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland