050 - 727 15 00

Onderzoeksresultaten over grensoverschrijdende zorg veelbelovend

Onderzoeksresultaten over grensoverschrijdende zorg veelbelovend

Common Care

‘Common Care’ is een samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende zorg tussen zorginstellingen in de noordelijke grensstreek van Nederland en Duitsland. De zorginstellingen kijken hoe zij elkaar kunnen aanvullen en van elkaar kunnen leren op het gebied van grensoverschrijdende zorg. Hoe kunnen schommelingen in aanbod en vraag naar medisch specialistische zorg worden opgevangen? Kan bijvoorbeeld een tekort aan Duitse reumatologen of aan Nederlandse internisten worden opgelost door specialisten of patiënten de grens over te laten gaan?

Het doel van Common Care is dat patiënten woonachtig in het grensgebied dichtbij huis de zorg krijgen die zij nodig hebben. Dit vraagt om een duurzame infrastructuur en een toegankelijk zorgaanbod in de Eems-Dollard grensregio. Ook vraagt dit om een efficiënte inzet van de zorg.

Rol Zorgbelang Drenthe en Groningen

Zorgbelang Drenthe en Zorgbelang Groningen werken binnen Common Care (2018-2022) samen. Als onderdeel van het project informeert Zorgbelang de inwoners die wonen in de grensregio (provincies Drenthe en Groningen) over de mogelijkheid om zorg over de grens te ontvangen. Daarnaast zorgt Zorgbelang ervoor dat inwoners op verschillende momenten en manieren kunnen meedenken en meepraten over het vormgeven van grensoverschrijdende zorg. Wensen, behoeften, verwachtingen en ervaringen zijn in 2020 onderzocht. Hiervoor is een digitale vragenlijst gebruikt die door 750 inwoners in ingevuld. Ook zijn verschillende patiëntenorganisaties geïnterviewd.

Onderzoeksresultaten grensoverschrijdende zorg

Uit dat onderzoek blijkt dat driekwart van de inwoners van Noord-Nederland bereid is om geplande medische zorg in Duitsland te ontvangen. Ze gaan graag de grens over voor bijvoorbeeld een onderzoek, een (dag)behandeling of een ziekenhuisopname van enkele dagen. Inwoners zien de voordelen van grensoverschrijdende zorg als aanvulling op de zorg in Nederland, maar kiezen hier alleen voor als deze zorg door de verzekeraar wordt vergoed.

Klik hier om het gehele onderzoeksrapport te lezen.

Bekijk ook het filmpje van Ohne Grenzen waar aandacht wordt besteed aan de onderzoeksresultaten.

Vervolgstappen

Zorgbelang heeft contact met verschillende zorgprofessionals die grensoverschrijdende zorg mogelijk maken. Wij denken mee vanuit patiëntperspectief. Zo zorgen we ervoor dat het nieuwe zorgtraject, waarbij een Nederlandse patiënt naar Duitsland gaat voor een behandeling, aansluit bij de behoeften van de patiënten. Ook denken we mee in het ontwikkelen van duidelijke patiëntinformatie over de zorg. Daarnaast willen we de nieuwe zorgtrajecten graag met patiënten evalueren wanneer zij daar gebruik van hebben gemaakt. Zo leren we samen gaandeweg hoe we de grensoverschrijdende zorg het beste kunnen organiseren.

Samenwerkende partners Common Care

Binnen Common Care werken de volgende partners samen aan het realiseren van grensoverschrijdende zorg: UMCG, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant Zorggroep, het Pius-Hospital in Oldenburg, Klinikum Leer, Reha-Zentrum in Bad Zwischenahn, Zorgbelang Drenthe, Zorgbelang Groningen en de Duitse patiëntenverenigingen. Ook andere ziekenhuizen, zorgverzekeraars en belanghebbenden die nodig zijn voor een hoogwaardig zorgnetwerk in de Eems Dollard grensregio, zullen worden betrokken.

Financiering Common Care

Common Care is een Interreg-project uit het subsidieprogramma van de Europese Unie en wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Ministerium für Bundesangelegenheiten Niedersachsen en de provincies Drenthe en Groningen.

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland