050 - 727 15 00

Landelijk en regionaal beeld Covid-19

Landelijk en regionaal beeld Covid-19

Besmettingen en testen

De huisartsen zien meer patiënten met coronagerelateerde klachten. Het aantal besmettingen in Drenthe en Friesland is afgelopen week met 10% gestegen. In Groningen met 5%. Hierbij ligt het aantal besmettingen in Noord Nederland op het landelijk gemiddelde. Binnen de VVT zijn momenteel geen grote uitbraken bekend.

Regionale ontwikkelingen Covid-zorg IC en klinische beddencapaciteit

In de ziekenhuizen blijft de druk op de capaciteit, met name op de IC, hoog. Er worden weinig patiënten overgenomen van buiten de regio, vanwege de krappe beschikbaarheid van bedden in onze eigen regio. Ongeveer 95% van de opgenomen Covid-patiënten komen uit Noord Nederland. We verwachten dat de afschaling van de non-COVID zorg voor onze regio veel consequenties zal hebben, dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Bron: AZNN, 31 maart 2021

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland