050 - 727 15 00

Het ROAZ Noord Nederland dankt zorgmedewerkers en inwoners van de provincies Drenthe, Groningen en Friesland

Het ROAZ Noord Nederland dankt zorgmedewerkers en inwoners van de provincies Drenthe, Groningen en Friesland

Bedankt voor.....

Het ROAZ Noord Nederland bedankt alle zorgmedewerkers voor hun enorme inzet en inwoners van Drenthe, Groningen en Friesland voor hun hulp en doorzettingsvermogen tijdens de Covid-pandemie tot nu toe!

In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Noord Nederland maken aanbieders van acute zorg in Drenthe, Groningen en Friesland afspraken over het verbeteren van de zorg en de onderlinge samenwerking. In het ROAZ zijn diverse ketenpartners vertegenwoordigd waaronder ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, huisartsenorganisaties, ambulancediensten/meldkamer, laboratoria, zorgverzekeraars, apotheken, GGD/GHOR, GGZ, verloskundigen, Zorgbelang en de provincies in Drenthe, Groningen en Friesland.

We hopen dat we op jullie hulp kunnen blijven rekenen.

Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Bron: AZNN (Acute Zorgnetwerk Noord Nederland), 26 juni 2021

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland