Meldpunt Corona

Zorgverzekeraars zetten meer in op lokale en regionale samenwerking met huisartsen

samenwerking; huisartsen; zorgverzekeraars; regionale zorg; lokale zorg; samenwerkingsverbanden

De goede samenwerking tussen huisartsen en zorgverzekeraars levert veel voordelen op: patiënt en huisarts zijn meer tevreden, de kwaliteit van zorg stijgt en de zorgkosten dalen. Er zijn tal van mooie (lokale en regionale) initiatieven waaruit dit blijkt. Zorgverzekeraars streven er dan ook naar om met steeds meer huisartsen in gesprek te komen en samenwerkingsafspraken te maken. 

De afspraken die huisartsen en zorgverzekeraars maken over samenwerking in de regio lopen sterk uiteen, zoals ook blijkt uit de eerste Monitor Contractafspraken Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa constateert dat de huidige, complexe manier van bekostiging hier een rol in speelt. Zorgverzekeraars zijn daarom blij met de toezegging van de NZa dat ze in gaan zetten op vereenvoudiging van de bekostiging van de huisartsenzorg. Het is in het belang van verzekerden dat zorgverzekeraars en huisartsen er gezamenlijk in slagen om het goede gesprek te voeren en afspraken te maken. Zorgverzekeraars willen daarom graag in gesprek met huisartsen om daar samen verder stappen in te zetten.

Goede voorbeelden uit de regio

 • In Den Haag zijn afspraken gemaakt over een maandelijks bezoek van een cardioloog van Haaglanden Medisch Centrum aan de huisarts, waardoor het aantal patiënten met hartproblemen dat door de huisarts wordt doorgestuurd naar het ziekenhuis is gehalveerd.

 • In de regio Zuid-Holland-Noord werken huisartsen en zorgverzekeraar samen om op basis van big data te komen tot persoonsgerichte zorg en andere inkoopmodellen. Samen wordt besloten over de speerpunten en de plannen van aanpak.

 • In Oude en Nieuwe Pekela is er een maandelijks spreekuur van de huisarts en de kinderarts. Dit biedt uitkomst om gezamenlijk te kijken naar wat er bij een kind speelt. Hierbij wordt zowel de kennis van de kinderarts met betrekking tot de aandoeningen bij kinderen optimaal benut als de kennis van de huisarts over de gezinssituatie.

 • In Groningen wordt digitale consultatie tussen huisarts en medisch specialist over een patiënt mogelijk gemaakt, waarbij de huisarts binnen twee werkdagen antwoord heeft.

 • In Friesland worden regionale samenwerkingsverbanden opgericht, die onder meer zorg leveren in de vorm van meekijkconsulten, chirurgische verrichtingen en overige integrale zorg. De zorg wordt aangeboden in nauwe samenwerking met andere eerste- en tweedelijns zorgaanbieders in de regio. Nieuw vestigende huisartsen in de regio Friesland hebben bij overname van een praktijk bovendien de mogelijkheid om onder de noemer ’transitiemanagement’ aanvullende ondersteuning in te zetten.

 • In Alphen aan den Rijn werken alle betrokken partijen uit zorg en welzijn in het Alphens Ketenoverleg samen met gemeente en zorgverzekeraar, om passende en afgestemde zorg en welzijn te organiseren voor de inwoners van de stad.

 • Huisartsen in tien achterstandswijken in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag krijgen door de nieuwe wijkaanpak Krachtige Basiszorg meer tijd en geld voor hun patiënten.

 • De inzet van een praktijkondersteuner-ouderen (POH-Ouderen) wordt in Amsterdam gefinancierd door de zorgverzekeraar.

 • In de regio Gorinchem werken zorgverzekeraar en huisartspraktijken samen om initiatieven op te halen en te implementeren die er toe leiden dat er meer tijd voor de patiëntenzorg ontstaat.

 • In de regio Amstelveen hebben huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten - gefinancierd door de zorgverzekeraar - voor de vijf meest voorkomende orthopedieklachten een nieuwe aanpak ontwikkeld. Patiënten krijgen zo betere zorg dicht bij huis, hebben zelf een rol in de behandeling en een ziekenhuisbezoek is vaak niet nodig.

 • In de regio Oss-Uden-Veghel wordt onderzoek gedaan om de toekomstbestendigheid van huisartsenzorg in de regio te organiseren.

Bron: site Zorgverzekeraars Nederland, 25 juni 2019

Meer nieuws

Deel dit artikel op: