Zorgbelang Drenthe

A A A

Zorgbelang Drenthe


De Kazerne
Annerweg 30
9471 KV Zuidlaren
info@zorgbelang-drenthe.nl

Inschrijven /
E-panel /
Burgerpanel /
Nieuwsbrief /
De onafhankelijke Ombudsman Sociaal Domein rapporteert periodiek aan het gemeentebestuur van de gemeente Emmen over de binnengekomen meldingen en klachten en de afhandeling daarvan.

Het gemeentebestuur draagt er zorg voor dat het rapport ter kennisgeving van de gemeenteraad komt. Nadat de gemeenteraad het rapport heeft ontvangen, kan het rapport verder openbaar gemaakt worden.

In het rapport legt de onafhankelijke Ombudsman Sociaal Domein verantwoording af over de, door haar, verrichte werkzaamheden. Daarnaast komt aan de orde, waar inwoners van de gemeente Emmen tegenaan lopen als zij een aanvraag bij de gemeente indienen voor bijvoorbeeld schoonmaakondersteuning (huishoudelijke hulp), individuele begeleiding of een andere voorziening. Naar aanleiding van de meldingen doet de onafhankelijke Ombudsman Sociaal Domein vrager van een voorziening.

Rapporten
Het eerste rapport heeft betrekking op de periode februari tot en met juli 2015, klik hier
Het tweede rapport heeft betrekking op de periode augustus en september 2015, klik hier
Het derde rapport heeft betrekking op de periode oktober tot en met december 2015, klik hier

Voor het jaarverslag van de Ombudsman Sociaal Domein in de gemeente Emmen over het jaar 2016, klik hier