Zorgbelang Drenthe

A A A

Zorgbelang Drenthe


De Kazerne
Annerweg 30
9471 KV Zuidlaren
info@zorgbelang-drenthe.nl

Inschrijven /
E-panel /
Burgerpanel /
Nieuwsbrief /

Klachtbehandeling Ombudsman Sociaal Domein

Klachten
Heeft u klachten over de dienstverlening door de gemeente of de door haar gecontracteerde zorgaanbieder(s)? Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u gebruik man van de klachtbehandeling Ombudsman Sociaal Domein.


Procedure
De onafhankelijke Ombudsman Sociaal Domein kan een klacht pas in behandeling nemen als eerst de klachtenprocedure bij de gemeente of de door haar gecontracteerde zorgaanbieder(s) is gevolgd.

In dit overzicht ziet u een schematische weergave van de klachtprocedure.

Uw klacht kan niet worden behandeld indien:
  • u bezwaar kunt maken tegen dit besluit;
  • de rechter een uitspraak kan doen;
  • uw klacht over het gemeentebeleid gaat;
  • de zorgaanbieder zelf een eigen ombudsvoorziening heeft.

Voorbeelden van klachten
Voorbeelden van klachten die de Ombudsman Sociaal Domein behandelt zijn:
  • uw brieven worden niet beantwoord;
  • u wordt niet, zoals afgesproken, teruggebeld;
  • u voelt zich slecht behandeld;
  • uw klacht wordt niet serieus genomen;
  • u wordt van het kastje naar de muur gestuurd.

Voorbeeld klachtbrief
U wilt een klacht indienen, maar u weet niet hoe u dit schriftelijk kunt doen. Met dit formulier kunt u een klacht indienen over de bejegening door een ambtenaar van de gemeente Emmen of door een medewerker van een door de gemeente Emmen gecontracteerde zorgaanbieder.

U kunt een klacht over de bejegening door een gemeenteambtenaar ook digitaal indienen. Daarbij heeft u niet uw DigiD nodig.

Na de klachtenprocedure bij de gemeente of de zorgaanbieder

Bent u niet tevreden over de uitkomst van uw klachtbehandeling door de gemeente of door de zorgaanbieder, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Ombudsman Sociaal Domein. In samenspraak met u bekijkt hij op welke wijze uw klacht verder behandeld kan worden.

Bereikbaarheid

DeOmbudsman Sociaal Domein is op de volgende manieren te bereiken:

telefonisch
06-83 79 25 54 (rechtstreeks op maandag tot en met donderdag van 09.00-17.00 uur)
050-727 15 05 (wanneer niet bereikbaar op bovenstaand nummer en op vrijdag: met het secretariaat van Zorgbelang Drenthe)

Meldingsformulier

Wilt u uw melding schriftelijk doen, dan kunt u hiervoor het meldingsformulier gebruiken. Deze kunt u per email of per post aan de Ombudsman Sociaal Domein toesturen.

per email

klik hier

per brief
Ombudsman Sociaal Domein
De Kazerne
Annerweg 30
9471 KV ZUIDLAREN


Algemene informatie

Meer weten over de Ombudsman Sociaal Domein?
Download hier de folder Ombudsman Sociaal Domein 'Vragen of klachten over de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet? Doe er iets mee!'
Download hier de poster 'Ombudsman Sociaal Domein, voor inwoners van de gemeente Emmen'
Voor organisaties: wilt u posters/folders per post ontvangen? Vraag ze aan per mail, klik hier