Zorgbelang Drenthe

A A A

Zorgbelang Drenthe


De Kazerne
Annerweg 30
9471 KV Zuidlaren
info@zorgbelang-drenthe.nl

Inschrijven /
E-panel /
Burgerpanel /
Nieuwsbrief /

Wat doet de Ombudsman Sociaal Domein?

De Ombudsman Sociaal Domein helpt inwoners van de gemeente Emmen, die problemen of klachten ervaren bij de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet (het sociale domein). Inwoners van de gemeente Emmen kunnen bij de Ombudsman Sociaal Domein terecht als zij er met hun zorgaanbieder of gemeente niet uitkomen. De Ombudsman Sociaal Domein neemt een klacht pas in behandeling nadat de klachtenprocedure bij de zorgaanbieder of gemeente is gevolgd. Sinds 1 september 2017 wordt de functie van Ombudsman Sociaal Domein ingevuld door Fred Molenhuis.


De Ombudsman Sociaal Domein

  • is het aanspreekpunt voor burgers die eventuele klachten willen melden of suggesties tot verbetering van beleid en uitvoering hebben in het sociale domein;
  • biedt een luisterend oor en verkent samen met de cliënt de knelpunten en de bestaande problematiek;
  • informeert en adviseert over de mogelijkheden van cliëntondersteuning, ondersteuning en begeleiding, klachtenregelingen en bezwaar- en beroepsprocedures;
  • zoekt samen met de cliënt naar een passende oplossing en biedt daarbij zo mogelijk ondersteuning in het proces;
  • is onafhankelijk, herkenbaar en laagdrempelig te benaderen.


Meer informatie:


Bereikbaarheid

De Ombudsman Sociaal Domein is op de volgende manieren te bereiken:

telefonisch
06-83 79 25 54 (rechtstreeks op maandag tot en met donderdag van 09.00-17.00 uur)
050-727 15 05 (wanneer niet bereikbaar op bovenstaand nummer en op vrijdag: met het secretariaat van Zorgbelang Drenthe)

Meldingsformulier

Wilt u uw melding schriftelijk doen, dan kunt u hiervoor het meldingsformulier gebruiken. Deze kunt u per email of per post aan de Ombudsman Sociaal Domein toesturen.

per email

klik hier

per brief
Ombudsman Sociaal Domein
De Kazerne
Annerweg 30
9471 KV ZUIDLAREN


Algemene informatie

Meer weten over de Ombudsman Sociaal Domein?
Download hier de folder Ombudsman Sociaal Domein 'Vragen of klachten over de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet? Doe er iets mee!'
Download hier de poster 'Ombudsman Sociaal Domein, voor inwoners van de gemeente Emmen'
Voor organisaties: wilt u posters/folders per post ontvangen? Vraag ze aan per mail, klik hier