Drenthe Gezond

Drenthe Gezond

“Wat heerlijk, er is gewoon een club die voor onze belangen opkomt...”

Zorgbelang Drenthe is er voor alle inwoners van Drenthe die op welke manier dan ook met zorg te maken hebben. We zijn er voor u als individuele burger, voor uw persoonlijke vraag om advies of praktische begeleiding. Maar daarnaast maken we ons ook sterk voor de positie van ‘de Drenten’ in zijn geheel, binnen de wereld van de zorg. Want: samen sta je sterker en kun je meer voor elkaar krijgen. Een ‘gezond Drenthe’, dat is waar we elke dag aan werken. Vaak ook samen met andere belangenorganisaties. Hoe? De volgende voorbeelden laten dit zien.

Positieve Gezondheid

Zorgen dat Drenthe een positief gezonde provincie wordt, dat is het doel van Zorgbelang Drenthe. Daarom hebben wij in 2017 het Drents Netwerk Positieve Gezondheid (DNPG) opgericht. Hierin brengen we mensen met diverse achtergronden, ervaring en kennis bijeen om handen en voeten te geven aan die positieve gezondheid.

Lees verder

Gezondheidsvaardigheden

De ideaalsituatie voor iedere inwoner van Drenthe is natuurlijk: zo lang mogelijk gezond blijven. Daarin kunt u zelf meer doen dan u wellicht zou vermoeden en vaak zit dit in kleine dingen, zoals het zoeken van gezondheidsinformatie op internet.  Zorgbelang Drenthe helpt om u 'gezondheidsvaardiger’ te maken.

Lees verder

Praat mee in ons Panel!

Iedere burger in Drenthe maakt wel eens gebruik van zorg. Vaak vindt u iets van de zorg die u ontvangt. Of het nu gaat om de informatievoorziening of de manier waarop afspraken worden nagekomen. En misschien heeft u ook een mening over de ontwikkelingen in de zorg. Dan bent u dé persoon om deel te nemen aan ons burgerpanel.

Lees verder

VN-verdrag; voor mensen met een beperking

Op 14 juli 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking bekrachtigd. Het doel is de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Hoe nu invulling te geven aan dit verdrag? Daarin heeft de overheid een belangrijke voorbeeldrol.

Zorglandschap Drenthe

Toegankelijke zorg helpt mee een leefbaar Drenthe. Maar hoe maak je die zorg toegankelijk en hoe zouden die zorgvoorzieningen eruit moeten zien? Dat is een vraag die we onszelf – als provincie, gemeenten, zorgaanbieders en burgers – met regelmaat moeten stellen.

Beschikbaarheid van zorg in de regio

Vanwege de concentratie van specialisaties in ziekenhuizen, komt de beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg in de regio in het geding. Dat zijn momenten waarop wij als Zorgbelang Drenthe een stap naar voren zetten.