Meldpunt Corona

Zorgbelang Drenthe, al 30 jaar werkend vanuit cliëntperspectief

zorgbelang drenthe 30 jaar; jan van loenen

Veel belangstelling bij jubilerend Zorgbelang Drenthe

2018 is een interessant jaar voor Zorgbelang Drenthe. Naast het feit dat wij dit jaar ons 30-jarig bestaan vieren, gebeurt er ook veel op het gebied van zorg. Denk alleen al aan het tekort aan medewerkers in de zorg; ziekenhuizen die negatief in het nieuws komen of die 'failliet' gaan; huisartsen in Drenthe die op zoek zijn naar opvolgers en ga zo nog maar even door. Kortom, de zorg is in beweging.

De geschiedenis van Zorgbelang Drenthe
Het maakt wel één ding heel duidelijk. Zorgbelang Drenthe is nog lang niet klaar met haar werk. En wat is dat werk dan wel? In 1988 werd het Patiënten Platform Drenthe (PPD) officieel opgericht. In 2000 ging de PPD - samen met een aantal andere organisaties - op in het Regionaal Patiënten- en Consumenten Platform (RPCP) Drenthe. En in 2006 werd de naam gewijzigd in Zorgbelang Drenthe. Ik hoor u al denken: 'ja, en.... wat doet Zorgbelang Drenthe nu dan precies?'.  Dat is altijd wat lastig uit te leggen.

Waar staat Zorgbelang Drenthe nu?
Destijds in 1998 waren de doelen o.a.: 'het behartigen van de belangen van alle gebruikers van gezondheidszorg in Drenthe'; 'invloed uitoefenen op de gezondheidszorg door middel van medezeggenschap van patiënt/consument' en 'een bijdrage leveren aan het bevorderen en het behouden van een goede gezondheidszorg'. Nu is er in de afgelopen 30 jaar wel veel gebeurd en veranderd; mensen zijn mondiger, beter geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden in de zorg' etc. Maar als je kijkt naar de statutaire doelstelling van destijds, is deze nog steeds heel actueel. Tegenwoordig wordt dit korter samengevat in 

Zorgbelang Drenthe houdt zich bezig met het versterken van de positie van de cliënt

30 jaar werkend vanuit cliëntperspectief
Na 30 jaar werkt Zorgbelang Drenthe nog steeds, net als ten tijde van de oprichting, vanuit cliëntperspectief aan het behouden van bereikbare, beschikbare en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen. Goed om dus even bij dit jubileum stil te staan. En dat was gisteren in Ontmoetingscentrum De Wenning in Pesse samen met afgevaardigden van cliëntorganisaties; belangenverenigingen; adviesraden sociaal domein; wmo-raden; participatieraden; cliëntenraden; netwerkorganisaties en belangstellenden. 

Het was een prettige informele informatieve en interactieve bijeenkomst waar veel belangstelling voor was. En dat doet ons goed, te weten dat het werk dat we doen gewaardeerd wordt door vele mensen en uit veel verschillende hoeken. 

Jan van Loenen, bestuurder-directeur van Zorgbelang Drenthe keek even terug in het verleden en haalde de belangrijkste gebeurtenissen nog even naar voren. Vervolgens heeft gedeputeerde Henk Jumelet ook nog even terug gekeken en aangegeven dat de relatie provincie Drenthe-Zorgbelang Drenthe al zeker 20 jaar bestaat en dat het werk dat Zorgbelang Drenthe doet, gewaardeerd wordt. Alleen al het feit dat Zorgbelang Drenthe als enige organisatie vanuit het cliëntperspectief aan de 'Zorgtafel' zit, maakt dit duidelijk. Daarna heeft Fred Molenhuis, onderzoeker van Zorgbelang Drenthe de aanwezigen meegenomen in een interactief gedeelte over de toekomst van de zorg. Via de smartphone kon men reageren op stellingen over de zorg in de toekomst en dat leverde af en toe verrassende uitslagen op. En als laatste konden de aanwezigen hun compliment/klacht/wens of i.d. over de zorg achter laten op het kaartje 'mijn boodschap aan de minister is....'. En dit werd massaal gedaan. Alle kaartjes zijn verzameld en zij worden binnenkort gebundeld aangeboden aan minister Bruno Bruins. Uiteraard zullen we dit kenbaar maken op onze site. 

En hoe nu verder?
Kortom: Zorgbelang Drenthe kijkt terug op een plezierige 30-jarige jubileumbijeenkomst en wij willen alle aanwezigen dan ook hartelijk danken voor hun aanwezigheid en ook de mensen die via mail, social media of anderszins ons hebben gefeliciteerd met ons jubileum. Want één ding is zeker: Zorgbelang Drenthe gaat nog even door; ons werk is nog niet klaar. En u ook niet. Want wij kunnen alleen maar handelen vanuit cliëntperspectief, invloed uitoefenen met behulp van uw inbreng. Want de basis van goede gezondheidszorg is: 'luisteren naar de mensen om wie het gaat en van hieruit handelen'.  

Hartelijk dank en tot de volgende keer!!
Zorgbelang Drenthe
Jan, Marisca, Fred, Saskia, Alrie en Wilma

Vragen/opmerkingen, reacties, graag! Klik hier

Klik hier voor artikel van RTVDrenthe over 30 jaar Zorgbelang Drenthe

Deel dit artikel op: