Meldpunt Corona

Wijziging eigen bijdrage WMO per 1-1-2019

wmo 2019; eigen bijdrage; kabinetsbesluit; cak regelingen

Per 1 januari 2019 heeft het kabinet de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning in de vorm van maatwerkvoorzieningen wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) voor iedereen verlaagd naar maximaal € 17,50 per vier weken.

Hier zijn nogal wat vragen over. CAK regelingen (de publieke dienstverlener die voor de overheid o.a. regelingen uitvoert) heeft op de site een helder overzicht van de meest gestelde vragen over de Wmo 2019. 

Klik hier om naar de site van CAK regelingen te gaan (Wmo 2019)

Meer nieuws

Deel dit artikel op: