Voor zorg naar het buitenland, is dat een goed idee? Deel je wensen en ervaringen via onze online vragenlijst?

common care; grensoverschrijdende zorg; drenthe; groningen; zorgbelang drenthe; zorgbelang groningen;

Inwoners van Nederland kunnen zorg krijgen in een buurland, dat heet grensoverschrijdende zorg. Onder andere voor een kleine medische ingreep, operatie of revalidatietraject. Maar ook voor de behandeling van bijvoorbeeld kanker of een zeldzame ziekte. Zorg over de grens kan aantrekkelijk zijn vanwege een kortere wachttijd of reisafstand. Maar weten bewoners van de grensregio dat deze mogelijkheid er is? Hebben inwoners van Drenthe en Groningen ervaring met een behandeling in Duitsland? Zorgbelang Drenthe en Zorgbelang Groningen horen dit graag want daarmee kan de grensoverschrijdende zorg verbeterd worden. U kunt hieraan bijdragen door een korte online vragenlijst in te vullen, klik hier. De uitkomsten worden gebruikt in het project ‘Common Care’ voor betere zorg in de grensregio.

Zorg ontwikkelen samen met inwoners

Zorgbelang vindt het belangrijk dat inwoners actief betrokken worden bij ontwikkelingen in de zorg. Want goede zorg bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat. Daarom zorgt Zorgbelang ervoor dat de inwoners ook betrokken worden bij de uitvoering van het project ‘Common Care’. Inwoners kunnen op verschillende manieren en op diverse momenten actief meedenken en meepraten. Hiervoor heeft Zorgbelang onder meer een korte online vragenlijst ontwikkeld over grensoverschrijdende zorg. Ook informeert Zorgbelang de inwoners van de betrokken grensregio over de mogelijkheden van zorg over de grens.

Meedoen

Inwoners van de provincies Drenthe en Groningen kunnen helpen om de grensoverschrijdende zorg te verbeteren door de vragenlijst in te vullen via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/commoncare. Met de vragenlijst verzamelt Zorgbelang de wensen en ervaringen van inwoners met zorg in een buurland. Verschillende onderwerpen komen aan bod: bent u op de hoogte dat u gebruik kunt maken van zorg in een buurland en hoe deze zorg wordt vergoed? Hoe wilt u over deze zorg geïnformeerd worden? Waarom zou u kiezen voor ‘zorg over de grens’ of waarom juist niet? En: welke ervaringen heeft u al met deze zorg? De resultaten worden gebruikt om de zorg in de grensregio beter te organiseren en af te stemmen op de wensen en behoeften van de inwoners.

Common Care voor betere zorg in de grensregio

De vragenlijst is onderdeel van het project ‘Common Care’. Dit is een samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende zorg in de noordelijke grensstreek van Nederland en Duitsland. Deze samenwerking moet ertoe leiden dat inwoners van dit grensgebied sneller en dichtbij huis de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben.

Samenwerkingspartners in het project zijn het UMCG, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, de Treant Zorggroep, het Pius-Hospital in Oldenburg, het Klinikum Leer, het Reha-Zentrum in Bad Zwischenahn, Zorgbelang Drenthe en Groningen, en Duitse patiëntenverenigingen.

Common Care wordt in het kader van INTERREG uitgevoerd en financieel ondersteund door de EU, de provincie Drenthe, de provincie Groningen en het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung. 

Neem voor meer informatie contact op met Rolinde Alingh van Zorgbelang Drenthe (r.alingh@zorgbelang-drenthe.nl; tel: 050-727 1500)
of met Jolanda Fritsma van Zorgbelang Groningen (j.fritsma@zorgbelang-groningen.nl; tel: 06-1177 1714).

Meer nieuws

Deel dit artikel op: