Voor opdrachtgevers - dienstenaanbod sociaal domein

Voor opdrachtgevers - dienstenaanbod sociaal domein

"Drenthe is ons werkgebied. Hier liggen onze expertise en ons hart.
Wij kennen de Drenten, de cultuur en wat er speelt dan ook van haver tot gort."

In het steeds veranderende zorglandschap is het als overheid, zorgaanbieder en zorgverzekeraar belangrijk om steeds de vinger aan de pols te houden: wat leeft er onder de burgers, waar hebben ze behoefte aan, in hoeverre zijn ze tevreden met hoe zaken nu zijn geregeld? Een taak waar niet elke organisatie de tijd voor heeft. Wij beschikken over een schat aan kennis en de onderzoeksinstrumenten om de antwoorden op uw specifieke vragen boven water te krijgen. 

Onderzoek, heel veel kennis…
Deze onderzoekstrajecten leveren waardevolle informatie waarmee u uw beleid optimaal kunt afstemmen op uw burger of cliënt. Wat op de lange termijn bijdraagt aan mensen die gezondheidsvaardiger en gezonder in het leven staan. Onze specialiteit is onafhankelijk, kwalitatief onderzoek vanuit het cliëntperspectief. Voor uw specifieke vraag op dat gebied, ontwikkelen wij het juiste onderzoekstraject.

Op deze manier krijgen ‘de Drenten’ voor u een gezicht en zij krijgen een stem. Want Drenthe is het gebied waar we werken. Daardoor kennen wij de Drenten, de Drentse cultuur en dat wat er speelt van haver tot gort.

… en meer
Maar we doen meer om vorm te geven aan dat perspectief van de burgers: we geven bijvoorbeeld trainingen, ondersteunen cliëntorganisaties en verzorgen het dagvoorzitterschap op uw bijeenkomst over zorg.