Meldpunt Corona

Vertrouwenswerk nabij, tenzij....

vertrouwenswerk; akj; zorgbelang drenthe; zorgbelang; vertrouwenspersonen; jeugdwet; jeugdhulp

Sinds 13 maart jl. wordt het vertrouwenswerk in het kader van de Jeugdwet op afstand uitgevoerd. Vertrouwenspersonen werken thuis en geven het vertrouwenswerk vorm via telefonisch contact en beeldbellen met kinderen, jongeren en (pleeg)ouders. Een deel van het vertrouwenswerk is stil komen te staan, omdat veel klachtgesprekken en -procedures door instanties uitgesteld zijn.

Thuis werken blijft voor kantoorwerk voorlopig het devies, maar het vertrouwenswerk is geen kantoorwerk. Face-to-face contact met cliënten en jeugdhulpprofessionals is noodzakelijk voor de uitvoering van het vertrouwenswerk. Daarnaast moeten we er vanuit gaan dat we voorlopig nog niet af zijn van het coronavirus. In het belang van jeugdigen en hun ouders en opvoeders worden alle werkzaamheden van de vertrouwenspersoon hervat, waar nodig in aangepaste vorm.

Wij hebben het ‘Vertrouwenswerk in de 1,5-metersamenleving’ uitgewerkt met als uitgangspunt Vertrouwenswerk nabij, tenzij…. Dit vormt vanaf 1 juni de basis voor de uitvoering van het vertrouwenswerk in het kader van de Jeugdwet door de vertrouwenspersonen van het AKJ en de Zorgbelang-organisaties.


Vertrouwenswerk voor kinderen en jongeren in de residentiële jeugdhulp

Voor het vertrouwenswerk aan kinderen en jongeren die verblijven in residentiële jeugdhulp (zoals leef-, behandel- of crisisgroepen, gesloten jeugdhulp en gezinshuizen) betekent dit dat de vertrouwenspersonen vanaf 1 juni weer bezoeken gaan afleggen. De wijze waarop het bezoek wordt vormgegeven, wordt afgestemd met de betreffende instantie.

Het uitgangspunt is dat alle kinderen en jongeren op een laagdrempelige wijze face-to-face contact moet kunnen hebben met de vertrouwenspersoon en dat zij zich vrij moeten voelen in dit contact, zonder daarover verantwoording te hoeven afleggen. Daarnaast moet het voor de vertrouwenspersoon mogelijk zijn om face-to-face toegang te hebben tot alle kinderen en jongeren die niet besmet zijn met het coronavirus.

Alle vertrouwenspersonen houden zich aan de volgende afspraken:

  • Vraag voorafgaand aan het bezoek of er sprake is van (een vermoeden van) een coronabesmetting en/ of er personen aanwezig zijn met klachten. Stem af hoe hiermee om te gaan tijdens het bezoek.
  • Was voor en na ieder bezoek je handen en droog af met papieren handdoekjes of gebruik desinfecterende handgel.
  • Schud geen handen.
  • Bezoek doelgericht en kom niet op plekken waar je niet hoeft te zijn.
  • Raak je gezicht niet aan met je handen tijdens het bezoek, totdat je na het bezoek je handen weer gewassen of gedesinfecteerd hebt.
  • Houd je aan de RIVM-richtlijnen (houd 1,5 meter afstand (2 armlengten) tot anderen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten).
  • Een bezoek gaat NIET door als de vertrouwenspersoon last heeft van verkoudheidsklachten (Neusverkoudheid/ Loopneus/ Niezen/ Keelpijn / Lichte hoest / Verhoging).
  • Een bezoek gaat NIET door als de vertrouwenspersoon of een huisgenoot van de vertrouwenspersoon bovenop de verkoudheidsklachten last heeft van koorts en/of benauwdheidsklachten.

Klik hier voor een handout van bovenstaande informatie

Bron: AKJ en Zorgbelang-organisaties, mei 2020

Meer over vertrouwenswerk

Deel dit artikel op: