Meldpunt Corona

Verlenging coronamaatregelen begrijpelijk maar ontwrichtend voor de samenleving als geheel

Coronamaatregelen... een duivels dilemma om een afweging te maken tussen veiligheid enerzijds en een geleidelijke versoepeling van de maatregelen anderzijds. Het is goed dat de reguliere zorg geleidelijk weer wordt opgestart. En het zal een uitdaging zijn om de ontstane achterstand in de rest van het jaar in te lopen.

Jan van Loenen      Zorgbelang Drenthe
covid-19; corona; zorgbelang drenthe; persconferentie; zorg

De aanpassing/verlenging van de maatregelen die het Kabinet gisteren tijdens de persconferentie bekend maakten zijn conform verwachting maar tegelijkertijd teleurstellend.

Wat vindt Zorgbelang Drenthe van de aanpassing/verlenging van de coronamaatregelen

Jan van Loenen van Zorgbelang Drenthe zegt er het volgende over: "Handhaving van de huidige maatregelen zijn ontwrichtend voor de samenleving als geheel en gaan ten koste van de kwaliteit van leven voor zowel de inwoners maar zeker voor kwetsbare mensen en dan denk ik vooral aan mensen in verzorgings-/verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Natuurlijk is het een duivels dilemma om een afweging te maken tussen veiligheid enerzijds en een geleidelijke versoepeling van de maatregelen anderzijds. Het is goed dat de reguliere zorg geleidelijk weer wordt opgestart. En het zal een uitdaging zijn om de ontstane achterstand in de rest van het jaar in te lopen. De verwachting is dat het coronavirus nog lange tijd onder ons zal blijven waarmee de urgentie om niet COVID-19 zorg gelijkwaardig te bedienen steeds groter wordt."

Meldpunt Zorg

Zorgbelang Drenthe maakt zich sterk voor beschikbare, bereikbare en betaalbare zorg voor alle inwoners van Drenthe, óók in deze tijd van de coronacrisis. Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen in Drenthe die de huidige noodzakelijke maatregelen met betrekking tot het coronavirus met zich meebrengen, heeft Zorgbelang Drenthe een meldpunt geopend die tot eind april is opengesteld. Hier kunt u bijvoorbeeld melden dat uw operatie is uitgesteld en wat dit met uw doet. De meldingen worden, met respect voor uw privacy, doorgegeven aan de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) die deze vervolgens weer verder leiden naar het crisisteam van VWS. Dit gebeurt in heel Nederland waardoor er een goed beeld van de gevolgen van de coronacrisis op het zorgstelsel ontstaat. 

Hoe kunt u een melding doen? 

Hoe kunt u ons nog meer helpen?

Ook willen wij graag weten hoe inwoners van Drenthe in het algemeen deze coronacris ervaren. Wat vindt u van de maatregelen? Hoeveel vertrouwen heeft u erin dat er voldoende IC-bedden beschikbaar blijven in Noord-Nederland? Om dit te onderzoeken hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Wilt u deze voor ons invullen? Het invullen duurt ongeveer 5-10 minuten. De vragenlijst kunt u online invullen: [ga naar de vragenlijst].

Deel dit artikel op: