Meldpunt Corona

Troonrede 2019: op zoek naar oplossingen?

troonrede 2019; derde dinsdag in september; troonrede; zorg; toegankelijk; goede zorg; drenthe; zorgbelang drenthe

Jan van Loenen, bestuurder-directeur van Zorgbelang Drenthe deelt de kernvraag die de Troonrede 2019 oproept: 

"hoe houden we de zorg goed en toegankelijk voor iedereen?"

De regering geeft aan om voor de zomer van 2020 de contouren te schetsen voor de toekomstige organisatie van de zorg. In Drenthe hebben we al een begin gemaakt met het proces van herinrichting van de (ziekenhuis)zorg. Samen met alle partijen maar zeker ook met de inwoners om wie het gaat, moeten we de grote uitdagingen aan om de stijgende zorgvraag en het schaarse zorgpersoneel met elkaar in balans te brengen. 

Zorgbelang Drenthe vervult hierin een actieve rol en zal dat ook in de komende jaren met veel kennis van zaken en betrokkenheid blijven doen. 

Meer nieuws

Deel dit artikel op: