Meldpunt Corona

Troonrede 2018 - Zorg voor vitaal en leefbaar platteland

Zorg voor vitaal en leefbaar platteland, mooie steun in de rug voor Drenthe

Jan van Loenen  Zorgbelang Drenthe    18-09-2018
de troonrede 2018; vitaal; leefbaar; platteland; zorg; zorgbelang drenthe; stimulerende maatregelen; ouderenzorg

Troonrede 2018

Zorgbelang Drenthe is blij met de aandacht in de troonrede voor de leefbaarheid van het platteland waarbij expliciet benoemd werd dat hiervoor samenwerking van alle overheidsorganisaties noodzakelijk is. Beschikbaarheid en bereikbaarheid van goede zorgvoorzieningen horen daar onlosmakelijk bij. Anno 2018 is dat in Drenthe, zoals we allen weten, een grote uitdaging.

Met een sterk vergrijzende populatie in de provincie, is extra inzet op de ouderenzorg dan ook hard nodig. Daarvoor is voldoende arbeidspotentieel in de zorg een randvoorwaarde. Investeren in extra verpleegkundigen is een onderdeel hiervan. Maar voldoende huisartsen en medisch specialisten zijn minstens zo belangrijk. Zorgbelang Drenthe vindt het dan ook jammer dat in de troonrede de grote landelijke campagne die dit najaar van start gaat om meer zorgprofessionals te werven, niet genoemd werd. 

Wat verder opviel in de troonrede was de gezamenlijke opdracht om te bouwen aan een hechte samenleving. Dat betekent dat we bijzondere aandacht moeten hebben voor kwetsbare groepen en onder andere het vraagstuk van eenzaamheid onder ouderen moeten aanpakken. Vaak zijn dit mensen met lagere inkomens. Stijging van de zorgpremie (dat niet werd genoemd in de troonrede maar wel is aangekondigd) treft vooral deze kwetsbare mensen. Hoewel het Eigen Risico onveranderd € 385,= blijft, worden vooral mensen die vaak gebruik moeten maken van zorg getroffen. 

De afstand van mensen met een handicap tot de arbeidsmarkt is onverkort groot. Het voornemen van het kabinet om hier stimulerende maatregelen op te nemen, onderschrijven wij van harte. 

"Al met al een troonrede met mooie kansen en uitdagingen", aldus Jan van Loenen van Zorgbelang Drenthe

Deel dit artikel op: