Meldpunt Corona

Treant concentreert planbare operaties

logo treant zorggroep; persbericht; planbare operaties; zorgbelang drenthe

Persbericht Treant Zorggroep, 22 maart 2018

Patiënten uit onze regio die een nieuwe heup of knie nodig hebben, worden vanaf 1 april geopereerd op locatie Bethesda in Hoogeveen en locatie Refaja in Stadskanaal. Operaties als gevolg van botbreuken worden voortaan uitgevoerd op locatie Refaja (Stadskanaal). Spoedeisende zorg, ook bij botbreuken en (heup)fracturen, biedt Treant ook na 1 april aan op alle drie locaties.

'Behoud van goede, bereikbare en betaalbare zorg. Daar staat Treant voor. Dat gaat ons alleen lukken als we onze zorg anders organiseren. Dit is een van de noodzakelijke maatregelen', aldus bestuursvoorzitter Carla van de Wiel. 'Concentreren van een beperkt aantal ingrepen stelt ons in staat om ook in de toekomst de zorg te leveren waar onze patiënten behoefte aan hebben.'

Gevolgen voor de patiënt
De ingrepen die worden geconcentreerd zijn operaties die de meeste mensen – gelukkig – doorgaans niet vaak ondergaan. Poliklinische bezoeken voor en na de operatie vinden ook na 1 april plaats op de locatie dichtbij huis. Patiënten die in april al staan ingepland voor een nieuwe heup of knie, worden persoonlijk door hun orthopeed gebeld. Het betreft hier patiënten die op ziekenhuislocatie Scheper hun eerste consult hebben gehad en nu op ziekenhuislocatie Bethesda worden geopereerd. De operatie wordt gedaan door hun eigen specialist.

Met de concentratie van planbare operaties op ziekenhuislocaties Bethesda (ongeveer 500 ingrepen op jaarbasis) en Refaja (ongeveer 400 ingrepen op jaarbasis) ontstaat op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen meer ruimte voor niet planbare en doorgaans complexere ingrepen. Na 1 april zullen in totaal zo’n 1.300 ingrepen van de 21 duizend op één locatie zijn geconcentreerd. Dat is ruim 6%.

Kortere wachttijden
Door planbare operaties – zoals na een botbreuk of bij vervanging van heup of knie - te doen in Hoogeveen en Stadskanaal, blijft er in Emmen meer tijd beschikbaar voor complexe operaties en spoedingrepen. Deze verdeling van operaties zorgt voor kortere wachttijden. Zo worden geplande operaties straks minder vaak verplaatst omdat er een spoedoperatie tussendoor komt of langer duren dan verwacht. Dat is prettig voor de patiënt, ook omdat operatieteams zich straks volledig kunnen toeleggen op specifieke operaties.

Door het beter benutten van de capaciteit van operatiekamers en de beddencapaciteit hoeven de verpleegafdelingen chirurgie/orthopedie in Hoogeveen en Stadskanaal in het weekend niet volledig open te blijven. Dat zorgt voor een besparing van de kosten. 

Dialoog en regiovisie
Het concentreren van planbare operaties is een van de maatregelen die Treant treft om goede, bereikbare en betaalbare zorg voor de regio te kunnen behouden. En is onderdeel van een pakket maatregelen om Treant weer financieel gezond te maken. In de zogeheten regiovisie beschrijft Treant welke maatregelen nog meer nodig zijn. Zo zullen in de toekomst meer complexe ingrepen op één locatie worden geconcentreerd. Uitgangspunt daarbij is dat circa 90% van alle zorg op alle drie locaties geboden zal blijven worden.

Vanaf begin april wordt de concept-regiovisie intern besproken. Daarna volgt de dialoog met onze omgeving. waaronder huisartsen, verzekeraars, ambulancediensten, patiëntenorganisaties, gemeenten en inwoners.

Meer informatie/vragen en antwoorden

Deel dit artikel op: