Meldpunt Corona

Testbeleid coronavirus zorgpersoneel Noord-Nederland

corona

Tot dusver blijft het aantal vastgestelde Corona-besmettingen in Groningen (69), Drenthe (51) en Friesland (39) gelukkig relatief beperkt. Speerpunt van het landelijk en regionaal beleid is om de vitale zorginstellingen zo goed mogelijk toegerust te houden, ook wanneer het virus zich verder naar het Noorden verspreidt.

De relatieve ‘rust’ op dit gebied in het Noorden geeft ons de gelegenheid extra testcapaciteit in te zetten op zorgpersoneel dat cruciale functies vervult (zoals huisartsen, specialisten, IC-verpleegkundigen). Afgelopen vrijdag is daartoe een gezamenlijke teststraat van UMCG, GGD Groningen en Certe (laboratorium) gestart annex het UMCG. Om in aanmerking te komen voor een test moeten medewerkers tenminste 48 uur klachten hebben en doet de GGD bij aanmelding een triage. Dinsdag, uiterlijk woensdag gaat een soortgelijk ‘straatje’ in Leeuwarden en Assen en/of Emmen van start. Het laboratorium van het UMCG is zo nodig stand by voor Friesland en Drenthe.

Met deze extra voorzieningen heeft het Noorden de gelegenheid zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de situatie die naar verwachting nog komen gaat. Van dag tot dag wordt het beschreven testbeleid gemonitord en zo nodig bijgesteld.

Ate van der Zee, voorzitter RvB UMCG
Jos Rietveld, Directeur Publieke Gezondheid Groningen,
voorzitters Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland

bron: persbericht ROAZ, 23 maart 2020

Meer nieuws

Deel dit artikel op: