Meldpunt Corona

Raad van Ouderen, praten mét ouderen, niet óver ouderen

raad van ouderen; praten met ouderen; pact van ouderenzorg; de waarde van ouder worden

Op 11 oktober 2018 heeft Hugo de Jonge, minister van VWS, de Raad van Ouderen geïnstalleerd. De Jonge vertelde: 'Je kunt eindeloos over ouderen praten maar je kunt je beter door hen laten adviseren. We praten nog te veel over ouderen als object van zorg terwijl ze steeds langer vitaal zijn en een onderdeel van de samenleving vormen.' De Raad bestaat uit ouderen die de minister adviseren in het kader van het Pact voor de Ouderenzorg: gevraagd en ongevraagd. De leden zijn aangedragen door de netwerken en organisaties van het consortium Beter Oud en wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben, is dat ze verder kunnen kijken dan hun eigen verhaal maar ook het verhaal van hun achterban kunnen meenemen in hun adviezen. 

In het kader van gevraagd en ongevraagd advies heeft de minister in oktober 2018 een vraag bij de Raad neergelegd 'hoe er zo goed mogelijk invulling gegeven kan worden aan de campagne herwaardering van ouderen.' In het Regeerakkoord is opgenomen dat er een campagne herwaardering ouderen komt. Hoe zorgen we ervoor dat niet alleen de kwetsbaarheid van ouderen wordt gezien maar ook de kracht? 

Klik hier voor het advies van de Raad van Ouderen aan het Ministerie van VWS

Meer weten over de Raad van Ouderen, klik hier
Wat staat er in het Pact voor de Ouderenzorg, klik hier

Meer nieuws

Deel dit artikel op: