Meldpunt Corona

Psycholance blijft ook in 2021 in Drenthe rijden

psycholance; drenthe; 2021; verwarde mensen

De pilotperiode met de psycholance loopt eind dit jaar af, maar dat betekent niet het einde voor de speciale ambulance. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis stelt geld beschikbaar om de psycholance ook in 2021 in Drenthe te laten rijden.

De psycholance is een prikkelarme ambulance voor het vervoer van mensen die verward gedrag vertonen.

Sinds 2017 wordt het voertuig in Drenthe ingezet middels een samenwerking tussen GGZ Drenthe, UMCG Ambulancezorg, Politie, GGD Drenthe en de Meldkamer Noord-Nederland. Met het gebruik van de psycholance zijn zowel het aantal politieritten als het aantal ambulanceritten voor personen met verward of onbegrepen gedrag gedaald.

Jaarlijks worden er zo’n 950 ritten uitgevoerd door de psycholance. Dertig procent hiervan bestaat uit urgent of spoedeisend vervoer.

Pilot in Groningen

Sinds oktober wordt in de provincie ook geëxperimenteerd met de psycholance. Na een jaar wordt geëvalueerd of de psycholance in Groningen van toegevoegde waarde is.

Bron: DvhN, 27 oktober 2020

Meer nieuws

Deel dit artikel op: