Meldpunt Corona

PrivacyApp voor vragen over privacy bij jeugdhulp en jeugdbescherming

privacyapp; jeugdhulp; jeugdbescherming; privacy;

Voor jongeren, (pleeg)ouders of verzorgers met vragen over privacy in de jeugdhulp en jeugdbescherming is er nu een handige App ontwikkeld, de PrivacyApp Jeugd. In deze App zijn antwoorden te vinden op vragen als: Welke info komt in het dossier? Welke info mogen hulpverleners delen? Wie moet daar toestemming voor geven? en nog veel meer.

De bedoeling van de App is om jongeren en hulpverleners te ondersteunen bij vragen die zij hebben over privacy. Maar: elke situatie is anders. Daarom beantwoordt de App niet iedere vraag die men heeft. Daarnaast: hulp verlenen en bepalen welke informatie nodig is, blijft maatwerk. Soms vraagt de situatie om het maken van andere afwegingen dan in de App worden genoemd. Jongeren en hulpverleners blijven zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die ze nemen.

De App nog volop in ontwikkeling. Daarom is het mogelijk om op een aantal pagina's feedback te geven. 
Verder is het goed om te weten dat de App geen persoonlijke gegevens registreert en geen cookies gebruikt.

Klik hier om naar de app te gaan

Meer nieuws

Deel dit artikel op: