Positieve Gezondheid

vrolijke mensen; positieve gezondheid; institute for positive health; drents netwerk positieve gezondheid; dnpg; zorgbelang Drenthe

Zorgen dat Drenthe een positief gezonde provincie wordt, dat is het doel van Zorgbelang Drenthe. Daarom hebben wij in 2017 het Drents Netwerk Positieve Gezondheid (DNPG) opgericht. Hierin brengen we mensen met diverse achtergronden, ervaring en kennis bijeen om handen en voeten te geven aan die positieve gezondheid.

Het DNPG heeft vele ambities maar werkt in eerste instantie onder andere aan:

Positieve Gezondheid
Het concept Positieve Gezondheid werd enkele jaren geleden door arts-onderzoeker Machteld Huber ontwikkeld. Zij omschrijft gezondheid als ‘het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. Het accent ligt daarbij op de mogelijkheden van mensen en niet op ziekte of beperking. Bij die gedachte sluiten wij ons met het DNPG aan. Meer over dit concept leest u hier.

Wilt u ook bijdragen aan de Drentse positieve gezondheid?
Neem contact op met: