Meldpunt Corona

Patiëntenfederatie Nederland bestaat 25 jaar

Patiëntenfederatie Nederland; 25 jaar; interviews betrokken personen zorgveld

In de loop van het jubileumjaar praat de patiëntenfederatie met betrokken personen uit het zorgveld. Aan de orde komt hun mening over 25 jaar Patiëntenfederatie en hun kijk op de toekomst van de patiëntenbeweging.

Door deze interviews ontstaat een mooie dwarsdoorsnede van verhalen, wensen en meningen met betrekking tot zorg. 

Klik hier om naar de interviews te gaan.

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordig 170 patiëntenorganisaties. 

Deel dit artikel op: