Zorgbelang Drenthe

A A A

Zorgbelang Drenthe


De Kazerne
Annerweg 30
9471 KV Zuidlaren
info@zorgbelang-drenthe.nl

Inschrijven /
E-panel /
Burgerpanel /
Nieuwsbrief /

Zorgbelang Drenthe, dé onafhankelijke klachtenfunctionaris in de zorg

De dienst onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorgbelang Drenthe is er ten behoeve van zorgorganisaties die de wettelijk vereiste klachtafhandeling graag door een onafhankelijke organisatie laat uitvoeren.

Download hier de algemene folder over de wkkgz


Abonnement

Zorgorganisaties kunnen een abonnement nemen en voldoen hiermee aan de wettelijk gestelde eis voor een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Wilt u direct een offerte aanvragen, klik hier.


Vanaf 1 januari 2017, de wettelijke verplichting uit de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz)

1 januari 2016 is de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. De Wkkgz regelt de onderwerpen kwaliteit en klachtrecht in de zorg. De wet vervangt de bestaande wetgeving (Wkcz) maar bevat ook veel nieuwe bepalingen en verplichtingen voor zorgaanbieders. De Wkkgz dient 1 januari 2017 door zorgaanbieders geïmplementeerd te zijn.

Wat houdt dit o.a. in voor (kleine) zorgaanbieders?
Tot 1 januari 2016 was het wettelijk verplicht dat zorgaanbieders aangesloten waren bij een externe onafhankelijke klachtencommissie*. Vanaf 1 januari 2017 vervalt deze wettelijke verplichting.
Vanaf 1 januari 2017 dienen alle zorgaanbieders (dus ook alternatieve en cosmetische zorg) hun cliënten de mogelijkheid te bieden om, in eerste instantie, bij klachten zich te wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De insteek is dat door o.a. bemiddeling en oplossingsgerichte gesprekken, een klacht in het voorstadium tot tevredenheid van de cliënt en de zorgaanbieder opgelost kan worden.
Mocht men er samen niet uitkomen, dan is er de mogelijkheid om de klacht, in tweede instantie, voor te leggen aan een onafhankelijke geschilleninstantie waar de zorgaanbieder zich bij heeft aangesloten. Deze geschilleninstantie dient door VWS erkend te zijn.

In het kort gezegd, met ingang van 1 januari 2017 dient iedere zorgaanbieder
- te kunnen beschikken over de diensten van een onafhankelijke klachtenfunctionaris en
- aangesloten te zijn bij een onafhankelijke, door VWS erkende, geschilleninstantie

Wat vervalt er voor de zorgaanbieder
- de wettelijke aansluiting bij een onafhankelijke klachtencommissie

* in 2009 heeft Zorgbelang Drenthe de klachtencommissie Audité zorg opgericht. Door de nieuwe wetgeving houdt Audité per 1 januari 2017 in zijn huidige vorm op te bestaan.
In verband met een aantal uitzonderingen in de Wkkgz is besloten om Audité klachtencommissie zorg voort te laten bestaan voor zorgaanbieders die te maken hebben met deze uitzonderingen in de Wkkgz. Als zorgaanbieders te maken hebben met cliënten die vallen onder de BOPZ, jeugdwet en (deels) Wmo, dan zijn zij ook wettelijk verplicht om zich ook aan te sluiten bij een klachtencommissie. Wilt u meer weten over Audité nieuwe stijl, kijk dan op de website of neem dan contact met ons op.


Meer weten, neem contact met ons op, tel.: 050-7271500 of klik hier